Sudan: Zatrzymanie lidera młodzieżowego i grożenie mu śmiercią

19 lutego Osama Saeed Musa Kodi, lider chrześcijańskiej organizacji młodzieżowej, został zatrzymany przez sudańskie służby wywiadowcze. Jak donosi organizacja pomocowa Christian Solidarity Worldwide (CSW), podczas przesłuchania funkcjonariusze grozili, że zabiją go, jeśli nadal będzie pomagał w zakładaniu kościołów. Incydent ten ilustruje wewnętrzne napięcia w kraju po rozpoczęciu przez nowy rząd procesu zmierzającego do zwiększenia wolności religijnej.

Do czasu pożaru kościół w Tamboul był miejscem spotkań dwóch wspólnot, które mają nadzieję wkrótce go odbudować.

Odbudowa zniszczonego kościoła kwestią polityczną.

Organizacja, której przewodzi Kodi, ma siedzibę w Wad Madani, stolicy prowincji Al-Dżazirah. Ostatnio członkowie organizacji zaangażowali się w niesienie pomocy wspólnocie Sudańskiego Kościoła Chrystusowego (SCOC) w Tamboul, po tym, jak 3 stycznia spalono ich kościół.

Odbudowa zniszczonego budynku jest jak dotąd niemożliwa, gdyż władze, po konsultacjach z lokalnymi przywódcami muzułmańskimi, odmawiają wydania niezbędnego zezwolenia. 18 lutego sudański minister ds. religii, Nasr al-Din Mufreh, odwiedził prowincję, aby omówić z gubernatorem i urzędnikami sprawę kościoła w Tamboul.

Tego samego dnia – dzień przed aresztowaniem – Kodi spotkał się z sudańskim prokuratorem generalnym, a na następny dzień zaplanowana była konferencja prasowa.

Aresztowanie Kodiego kontrastuje z serią posunięć tymczasowego rządu Sudanu, mających na celu zmianę polityki wieloletniego prezydenta Omara al-Bashira.

Podczas 30-letnich rządów Al-Bashira wielokrotnie dochodziło do łamania wolności religijnej i innych praw człowieka w kraju. W tym czasie chrześcijanie byli poddawani licznym represjom, gdyż al-Bashir wspierał islamizację kraju.

Kontynuacja wysiłków na rzecz wolności religijnej

Minister Nasr al-Din Mufreh wyszedł niedawno z inicjatywą, która skrajnie różni się od polityki Al-Bashira. W zeszłym miesiącu ogłosił, że rząd będzie pracował nad wyeliminowaniem ekstremizmu z treści zajęć szkolnych i podręczników.

„Sudan postanowił usunąć ideologie propagujące ekstremizm i terroryzm z programu nauczania, zwłaszcza programu edukacji islamskiej, aby dostosować go do ogólnych ram realizowanej polityki umiarkowanej” – powiedział w oświadczeniu prasowym. Poprosił Egipt o wsparcie w osiągnięciu tego celu.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021 Sudan zajmuje 13 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: CSW, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Sudanie:

  • Podziękuj za Osamę Saeeda Musę Kodiego i jego oddanie służbie na rzecz sudańskich chrześcijan. Módl się, aby pomimo niebezpieczeństw mógł odważnie kontynuować swoją pracę.
  • Módl się za wspólnoty, których budynek został zniszczony, aby nie przeszkodziło im to we wspólnym gromadzeniu się na nabożeństwa i modlitwę.
  • Podziękuj za wysiłki rządu zmierzające do zwiększenia wolności religijnej. Módl się za ministra Nasr al-Din Mufreh, aby Jezus go chronił i używał jako narzędzia sprawiedliwości dla Sudanu.

za Open Doors

Inne: Sudan: Przywódcy kościoła ukarani grzywną

Zobacz również

Kolczatka

Chiny: Pastor Timothy nie daje się zastraszyć

Timothy* jest pastorem, ma 60 lat. Jak to często bywa w Chinach, jego kościół i …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *