Nowymi językami mówić będą. Od Pięćdziesiątnicy do Azusa Street

Nowymi językami mówić będą. Od Pięćdziesiątnicy do Azusa StreetOd autora: Pożegnalne słowa Pana Jezusa do uczniów stały się początkiem nowego rodzaju duchowości, którą obecnie nazywamy duchowością pentekostalną. Charakteryzuje się ona między innymi korzystaniem z darów duchowych, szczególnie z daru mówienia innymi językami. Dar ten jest rozumiany na wiele różnych sposobów. Na wiele sposób także się przejawia. Zebrane przeze mnie przykłady ludzi korzystających z tego daru ilustrują właśnie tę różnorodność.

„Nowymi językami mówić będą” to książka, która poświęcona jest właśnie temu nadnaturalnym zjawisku. Niektórzy nazywają je glosolaliami, inni modlitwą na językach, a jeszcze inni modlitwą w Duchu. Niezależnie jednak od używanej nazwy zawsze ma się na myśli cudowne uzdolnienie osoby wierzącej do korzystania z nieznanego wcześniej języka lub do wysławiania Boga.

Z mojej książki dowiesz się, które osoby z historii Kościoła praktykowały ten dar oraz przeczytasz teksty źródłowe mówiące na ten temat. Zawarłem w niej także pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie historycznych korzeni przebudzenia na Azusa Street – wiele z przytoczonych faktów oraz tekstów pojawia się w języku polskim po raz pierwszy.

Autor o sobie
Moją pasją jest studiowanie Pisma Świętego. Skończyłem teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2009) i na Uniwersytecie Bangor w Wielkiej Brytanii (2012) oraz studia doktoranckie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2014). Jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej (od 2010) oraz redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Theologica Pentecostalia”.

Książka autorstwa Daniela Kalinowskiego stanowi istotny wkład w toczącą się w łonie ruchu zielonoświątkowego dyskusję związaną z interpretacją zjawiska „daru języków”. Uważam, że jest to publikacja godna polecenia czytelnikom zainteresowanym chrześcijańskimi postawami wobec tego niezwykle interesującego fenomenu współczesnej duchowości pentekostalnej.
dr Andrzej Migda
religioznawca, kulturoznawca

Pełny tytuł: „NOWYMI JĘZYKAMI MÓWIĆ BĘDĄ Od Pięćdziesiątnicy do Azusa Street”
Autor: Daniel Kalinowski
Wydawca: Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa
Patronat naukowy: Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie
Wydrukowano w Polsce, 2016
Liczba stron: 190

Strona wydawcy: http://darjezykow.pl

Spis Treści

Wstęp……… 7

CZEŚĆ PIERWSZA

Starożytność (okres przed Chrystusem) …….. 14
Mezopotamia ………………………………………………………… 14
Egipt …………………………………… 16
Kanaan ……………………………………………………….. 17
Izrael ………………………………………………………………………………. 17
Grecja ………………………………………………………………. 21
Gnostycy …………………………………………………………………………… 23
Cywilizacja współczesna ……………………………………………….. 25
Okres prześladowań (od Chrystusa do 313 roku) …………………. 27
Ignacy Antiocheński ………………………………………………………………….. 27
Justyn Męczennik (ur. 110 – zm. 165)…………………………………………. 28
Ireneusz z Lyonu (ur. 130 – zm. 200) ………………………………………. 29
Montanizm (II – VI w.) …………………………………………………. 31
Tertulian (ur. 150 – zm. 240) ………………………………………….. 32
Orygenes (ur. 185 – zm. 254)……………………………………………………………….. 36
Nowacjan (ur. 200 – zm. 258) …………………………………………………………. 42
Pachomiusz (ur. 292 – zm. 346) …………………… 42
Euzebiusz (ur. 264 – zm. 340) ……………………………………………………………. 43
Późna starożytność (313-476) …………………………………………………………….. 45
Dydym Aleksandryjski, zwany Ślepym (313-398) ……………………………………………. 45
Hilary z Poitiers (ur. 315 – zm. 367) ………………………………………………… 46
Epifaniusz z Salaminy (ur. 315 – zm. 403)………………………………………………… 47
Cyryl Jerozolimski (ur. 315 – zm. 386) ………………………………………………….. 48
Bazyli z Cezarei (ur. 329 – zm. 379) ……………………………………. 50
Grzegorz z Nazjanzu (ur. 330 – zm. 389) …………………………….. 50
Ambroży (ur. 340 – zm. 397) …………………………………………………. 52
Donatyzm (IV/V w.) ………………………………….. 52
Patryk (ur. 387 – zm. 493) …………………………………………………………… 52
Grzegorz z Nyssy (ur. 335 – zm. 395) ………………………………………………….. 53
Jan Chryzostom (ur. 347 – zm. 407)……………………………………………….. 54
Augustyn z Hipponu (ur. 354 – zm. 430) ……………………………………… 57
Pozostali o językach i jubilacji ………………… 61
Średniowiecze (476 – 1517) ………………………………………………. 63
Grzegorz Wielki (ur. 540 – zm. 604) …………………………………………… 63
Beda Czcigodny (ur. 672 – zm. 735) …………………………………………… 63
Symeon Nowy Teolog (ur. 949 – zm. 1022) ………………………………………. 64

Tenga bith-nùa „Wiecznie nowy język” (ok. 1000 r.) …………………………… 64
Święty Dawid, Padarn i Teilo (XI w.) ……………………………………………….. 65
Hildegarda z Bingen (ur. 1098 – zm. 1179) ……………………………………….. 67
Franciszek z Asyżu (ur. 1181 – zm. 1226) …………………………………….. 67
Święta Lutgarda (ur. 1182 – zm. 1246) ……………………………… 67
Święty Antoni z Padwy (ur. 1195 – zm. 1231) ………………………………….. 68
Tomasz z Akwinu (ur. 1225 – zm. 1274) …………………………………………. 68
Legenda o Świętym Dominiku (1255 rok) ……………………………………. 69
Grzegorz Palamas (ur. 1296 – zm. 1359) …………. 70
Święty Wincenty Ferrariusz (ur. 1350 – zm. 1419) …………………………… 71
Ignacy Loyola (ur. 1491 – zm. 1556) ……………………………………………… 72
Legenda o tym jak Apostoł Mateusz mówił w innych językach (1483 r.) ……………………. 73
Pozostali ……………………………………………………………………. 74
Nowożytność (1517 – 1901) ………………………………………………. 75
Anabaptyści (XVI w.) ……………………………………………………… 75
Kwakrzy (1642-1651) ……………………………………………………….. 75
Kamizardzi (1707 r.) ………………………………………………………… 76
Shakersi (1820) …………………………………………………………………. 78
Legenda o Świętym Norbercie z Xanten (1836 r.)………………………………………. 78
Legenda o Świętym Patiensie (1867 r.) ……………………………….. 79
Edward Irving (ur. 1792 – zm. 1834) ………………………………….. 79
Pozostali …………………………………………………………… 84
Wpływ racjonalizmu………………………………………………………….. 84
Pojawienie się terminów „nieznane języki” i „glosolalia” ……………………. 86

CZEŚĆ DRUGA

Korzenie pentekostalizmu …………………………………………………. 91
Druga Pięćdziesiątnica ………………………………………………………. 91
Kwestia zasadności poszukiwania korzeni pentekostalizmu ……………… 94
Szukanie pierwowzoru ……………………… 96
John Wesley – początek poszukiwań ………………………………………… 97
Wnioski ………………………………………… 98
Od idei restauracji prachrześcijaństwa do ewangelikalizmu …………. 100
Postulat powrotu do korzeni ………………………………………………………. 100
Uświęcenie Wesleya a pentekostalne napełnienie Duchem Świętym …………………………. 102
Dwa odmienne podziały historii zbawienia (doskonałość czy uświęcenie) ……………………. 106
Brytyjski ewangelikalizm ……………………………………………………….. 109
Od niewolnej do wolnej woli ………………………………………………….. 111
Narodziny ewangelikalizmu na kontynencie amerykańskim ………………………… 111
Wychowanie a stosunek do Boga …………………………………….. 115
Krzepnięcie ewangelikalizmu …………………………………………………. 117
Otwarcie drzwi chrześcijańskiej doskonałości ……………………… 119
Konceptualizacja chrześcijańskiej doskonałości………………………………… 121
Od samouświęcenia do poszukiwania mocy z wysokości ………………………………. 124

Zainteresowanie uświęceniem ………………………………………. 125
Od procesu do przełomu ………………………………………………. 128
Popularyzacja terminologii pentekostalnej ………………………………… 130
Uświęcenie dziełem Ducha Świętego ……………………………………….. 133
Moc z wysokości …………………………………………………….. 136
Od chrztu w Duchu Świętym do pentekostalizmu ……………………………………… 139
Próby nowej definicji uświęcenia ………………………………………………………. 140
Próby uzgodnienia świętości i mocy ……………………………………….. 142
Śladem eschatologii ……………………………………………………………….. 146
Przełomowe uświęcenie ………………………………………………………….. 147
Narodziny pentekostalizmu …………………………………………………………. 148
Charles Fox Parham – duchowy ojciec pentekostalizmu …………………………………. 149
Charlesa F. Parhama wizja historii narodu izraelskiego …………………….. 151 214
Bonnie Brae i Azusa Street ……………………………………………………….. 155
Wezwanie Br. William Seymoura …………………………………………….. 156
Dar języków u Parhama i Seymoura ………………………………….. 159
Parham po Azusa Street ………………………………………….. 161
Zakończenie …………………………… 163

Dodatki

Ponaddenominacyjny charakter przebudzenia przy Azusa Street ………………. 167
Pentekostalizm a prawosławie …………… 175
Glosolalia w Biblii ……………………….
181 Bibliografia ………………………………. 185

Zobacz również

kalendarzyk 2019-2020

Kalendarzyk dwuletni

Elegancki dwuletni Kalendarzyk „Naszych Inspiracji” na lata 2019-2020 zachęci Cię, by twórczo i z radością …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

chrześcijanin zaprasza