Dodatkowe inf. na temat deportacji pastora Łukasika

Powracamy na chwile do wiadomości dot. pastora Łukasika. Są to inf. z przed kilku tygodni jednak warto o tym wspomnieć tym razem inf. pochodzi z innego źródła. „Amnesty International napisała dziś (od redakcji: parę tygodni temu) listy to białoruskiego ministra spraw wewnętrznych i prokuratora generalnego, protestując przeciwko planowanej deportacji Jarosława Łukasika.”

Ten protestancki pastor i członek Związku Chrześcijan Wyznania Ewangelickiego na Białorusi został 30 maja 2007 r. skazany za zaangażowanie w „nielegalną działalność religijną”, po czym otrzymał nakaz deportacji, zgodnie z którym miał osiem dni na opuszczenie kraju. Termin ten upływa dzisiaj. Został również ukarany karą pieniężną, równą miesięcznej pensji. Jarosław Łukasik jest obywatelem polskim, zamieszkałym w Białorusi od 1999 r. Cała jego rodzina – żona i trójka dzieci – posiada obywatelstwo białoruskie.

Jarosław Łukasik został zatrzymany 27 maja, kiedy policja dokonała obławy na siedzibę wspólnoty kościelnej działającej w domu pastora Antoniego Bokuna z Kościoła Zielonoświątkowców pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Łukasik został uwolniony tego samego dnia po interwencji polskiego konsula. Oskarżenie zostało oparte na artykule 23 (43) Kodeksu Administracyjnego, mówiącym o organizowaniu zgromadzeń, na które nie zostało wydane zezwolenie. Amnesty International otrzymała ponadto doniesienia o anulowaniu przez władze białoruskie 8 maja pozwolenia na stały pobyt, w karze za rzekome prowadzenie „działań, mających na celu szkodzenie narodowemu bezpieczeństwu Republiki Białorusi w sferze stosunków międzywyznaniowych”. Według doniesień, policja cofnęła pozwolenie Łukasika na stały pobyt po otrzymaniu raportu przygotowanego przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB), zgodnie z którym Łukasik „prowadził nielegalną działalność religijną w środowisku protestanckim, brał udział w radykalnie ukierunkowanych czynnościach, działał na rzecz upolitycznienia bliskich sobie ugrupowań i zamieszkiwał w rejonie innym, niż oficjalnie zarejestrowane miejsce zamieszkania”.
(…)
Jest już po deportacji jednak zainteresowanie pastorem i jego losami wciąż jest wiec zamieściliśmy tę informację.

Artykuł ten został opublikowany na stron Amnesty International i chcąc przeczytać całość należy kliknąć TUTAJ.

Zobacz również

monitoring

Szpiegowanie domów pastorów i pracowników chrześcijańskich organizacji

Rząd powinien zadbać o „gromadzenie informacji”, tj. szpiegowanie „wielokrotnych przestępców”, którzy dopuścili się „praktyk konwersyjnych” …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *