Kuba: Zniszczono jego kościół, nękano jego rodzinę, teraz grozi mu więzienie

Alain Toledano, pastor Kościoła Emanuel, wspólnoty, której miejsce zgromadzeń zburzono 5 lutego, został poinformowany przez szefa policji w Santiago de Cuba, że przygotowywane jest właśnie przeciwko niemu oskarżenie w sprawie rzekomo nielegalnego przetrzymywania krzeseł oraz podpórek dachowych ze zburzonego budynku kościelnego.

Groźby zaczęły pojawiać się po spotkaniu 23 lutego, na którym pastor Toledano wraz z grupą innych przywódców kościelnych rozmawiał na temat wydarzeń z 5 lutego z przedstawicielami regionalnego oddziału Komunistycznej Partii Kuby (KPK) oraz z urzędnikami ministerstwa budownictwa. Według Toledano pierwszy sekretarz KPK w Santiago de Cuba obiecał zwrot kościelnej własności. Przyszłość miejsca zgromadzeń oraz kwestia domu rodzinnego pastora miała natomiast być dyskutowana z przedstawicielami rządu. Później jednak urzędnicy rządowi oraz szef policji zaprzeczyli obietnicom oficjeli partyjnych i poinformowali pastora o przygotowywanym przeciwko niemu oskarżeniu.

Pastor Toledano należy do Ruchu Apostolskiego, sieci kościołów nie uznawanych przez rząd. W czasie, gdy doszło do zburzenia kościoła oraz jego domu, przebywał za granicą uczestnicząc w pewnym religijnym wydarzeniu. Niedługo po powrocie, 12 lutego, odwiedziło go 6 agentów służby bezpieczeństwa. Ostrzegli go, żeby nie organizował żadnych spotkań religijnych, ani nie „wychodził na ulice”. Pastor bardzo martwi się o swoją żonę. W dniu zdarzenia siłą wyciągnięto ją z łóżka o 5 rano, a następnie zakuto w kajdanki i razem z ich dwoma córkami zatrzymano na czas trwania rozbiórki. Dziewczęta, które były świadkami przemocy jakiej dopuszczono się wobec ich matki, podobnie jak ona sama, przeżywają widoczną traumę emocjonalną. „Moje córki rzucają się na łóżku i przewracają przez całą noc. Za dnia nie mogą otrząsnąć się z szoku i lęku”- mówi Toledano.

Módlmy się, aby Pan umocnił i pocieszył pastora Toledano, jego rodzinę oraz wspólnotę i by dał im siłę do trwania przy Nim pomimo opozycji władz. Ten sam Bóg, którego cudowna interwencja ocaliła proroka Daniela wtrąconego do jaskini lwów (Dn 6) niech sprawi, że groźby wniesienia oskarżenia przeciwko pastorowi nie dojdą do skutku. Niech pastor Toledano, podobnie jak i ten starotestamentowy bohater wiary, zostanie obdarzony mądrością w postępowaniu z władzami i uzyska ich przychylność. Módlmy się także o uzdrowienie po przeżytej traumie dla jego rodziny, jak też członków kościoła. Prośmy także Pana, aby poprzez służbę Ducha Świętego i wytrwałe świadectwo wierzących przemieniał serca osób sprawujących władzę w tym kraju.

źródło: Christian Solidarity Worldwide
za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Zobacz również

Pastor Li Juncai

Chiny: Pastor skazany na pięć i pół roku więzienia

Władze Komunistycznej Partii Chin skazały niedawno pastora z prowincji Henan na 5,5 roku pozbawienia wolności …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

chrześcijanin zaprasza