Główna / różne / Kościół Foursquare Gospel

Kościół Foursquare Gospel

Dwa nazwiska przedstawicieli tej zielonoświątkowej wspólnoty wyznaniowej w USA pojawiają się najczęściej na łamach naszego miesięcznika w ostatnich dziesięcioleciach. Pierwsze to: Howard P. Courtney. Był on przez okres trzydziestu lat (1944-1974) wiceprezydentem organizacji i superintendentem generalnym (zwierzchnikiem religijnym) najpierw bardzo krótko u boku założycielki wspólnoty, a następnie jej syna – dr Rolfa K. McPhersona. U nas jego nazwisko pojawiało się w związku z jego członkostwem w prezydium, a czasami w związku z przewodniczeniem Światowej Konferencji Zielonoświątkowej.

Drugą znaną nam postacią należącą do tej wspólnoty wyznaniowej jest Jack Hayford, pierwszy pastor zboru w Van Nuys, w Kalifornii, znany dobrze również szerzej: w kręgach ewangelikanych i charyzmatycznych, a nie tylko zielonoświątkowych. Odwiedzi on – jeśli Pan zdarzy – w 1988 roku nasz kraj na zaproszenie kierownictwa Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Założycielką tej wspólnoty (Foursquare Gospel Church – Kościół Poczwórnej Ewangelii, a nie – jak podała kiedyś jedna z gazet w korespondencji z USA – Kościół Ewangelii Czterech Kwadratów) była Aimee Semple McPherson (1890-1944), w 1910 roku misjonarka w Chinach, skąd powróciła do USA po śmierci pierwszego męża i poświęciła się działalności ewangelizacyjnej. Była utalentowaną ewangelistką, chyba na miarę późniejszej Kathryn Kuhlman. Jej działalność ewangelizacyjna doprowadziła do powstania nowej wspólnoty zielonoświątkowej. I choć z osobą „Siostry” – tak była powszechnie nazywana Aimee Semple McPherson – związane były pewne ekstrawagancje, to dzisiaj Kościół „Foursquare Gospel” jest jedną z najbardziej zrównoważonych wspólnot zielonoświątkowych na świecie. Nazwa wspólnoty pochodzi od wyznawanych przez nią czterech prawd dotyczących osoby Jezusa Chrystusa: Jezus Chrystus – Zbawiciel, Jezus Chrystus – Chrzciciel Duchem Świętym, Jezus Chrystus – Uzdrowiciel, Jezus Chrystus – Nadchodzący Król.

Wyznanie wiary:

Wierzymy:
że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym; że Bóg jest Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty; że upadek człowieka nastąpił poprzez nieposłuszeństwo; że Chrystus umarł za nasze grzechy; że zbawienie jest z łaski; w codzienną społeczność z Jezusem; w chrzest wodny przez zanurzenie; w stałe obchodzenie Wieczerzy Pańskiej; w chrzest Duchem Świętym; w dary i owoc Ducha; w boskie uzdrowienie; że drugie przyjście Chrystusa jest bliskie i osobiste, w sąd ostateczny; w niebo i piekło; że Kościół jest odpowiedzialny za ewangelizowanie całego świata; w dziesięciny i ofiary na cele wykonywania służby (kościelnej).

Edward Czajko

za zgodą / źródło: Chrześcijanin 1997/11-12


Literatura:

  1. Ulotka: Foursquare Gospel Church, Los Angeles, 11/86.
  2. Foursquare World Advance, oficjalny organ prasowy Kościoła.
  3. Stanley M. Burgess (et alii) – Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA.

P.S. Na tym kończy się seria moich krótkich artykułów poświęconych zielonoświątkowym wyznaniom wiary.

Zobacz również

Kościół Boży – Edward Czajko

Kościół Boży w Stanach Zjednoczonych /ang. Church of God/ z siedzibą w Cleveland, w stanie …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *