Kościół Foursquare Gospel

Dwa nazwiska przedstawicieli tej zielonoświątkowej wspólnoty wyznaniowej w USA pojawiają się najczęściej na łamach naszego miesięcznika w ostatnich dziesięcioleciach. Pierwsze to: Howard P. Courtney. Był on przez okres trzydziestu lat (1944-1974) wiceprezydentem organizacji i superintendentem generalnym (zwierzchnikiem religijnym) najpierw bardzo krótko u boku założycielki wspólnoty, a następnie jej syna – dr Rolfa K. McPhersona. U nas jego nazwisko pojawiało się w związku z jego członkostwem w prezydium, a czasami w związku z przewodniczeniem Światowej Konferencji Zielonoświątkowej.

Drugą znaną nam postacią należącą do tej wspólnoty wyznaniowej jest Jack Hayford, pierwszy pastor zboru w Van Nuys, w Kalifornii, znany dobrze również szerzej: w kręgach ewangelikanych i charyzmatycznych, a nie tylko zielonoświątkowych. Odwiedzi on – jeśli Pan zdarzy – w 1988 roku nasz kraj na zaproszenie kierownictwa Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Założycielką tej wspólnoty (Foursquare Gospel Church – Kościół Poczwórnej Ewangelii, a nie – jak podała kiedyś jedna z gazet w korespondencji z USA – Kościół Ewangelii Czterech Kwadratów) była Aimee Semple McPherson (1890-1944), w 1910 roku misjonarka w Chinach, skąd powróciła do USA po śmierci pierwszego męża i poświęciła się działalności ewangelizacyjnej. Była utalentowaną ewangelistką, chyba na miarę późniejszej Kathryn Kuhlman. Jej działalność ewangelizacyjna doprowadziła do powstania nowej wspólnoty zielonoświątkowej. I choć z osobą „Siostry” – tak była powszechnie nazywana Aimee Semple McPherson – związane były pewne ekstrawagancje, to dzisiaj Kościół „Foursquare Gospel” jest jedną z najbardziej zrównoważonych wspólnot zielonoświątkowych na świecie. Nazwa wspólnoty pochodzi od wyznawanych przez nią czterech prawd dotyczących osoby Jezusa Chrystusa: Jezus Chrystus – Zbawiciel, Jezus Chrystus – Chrzciciel Duchem Świętym, Jezus Chrystus – Uzdrowiciel, Jezus Chrystus – Nadchodzący Król.

Wyznanie wiary:

Wierzymy:
że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym; że Bóg jest Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty; że upadek człowieka nastąpił poprzez nieposłuszeństwo; że Chrystus umarł za nasze grzechy; że zbawienie jest z łaski; w codzienną społeczność z Jezusem; w chrzest wodny przez zanurzenie; w stałe obchodzenie Wieczerzy Pańskiej; w chrzest Duchem Świętym; w dary i owoc Ducha; w boskie uzdrowienie; że drugie przyjście Chrystusa jest bliskie i osobiste, w sąd ostateczny; w niebo i piekło; że Kościół jest odpowiedzialny za ewangelizowanie całego świata; w dziesięciny i ofiary na cele wykonywania służby (kościelnej).

Edward Czajko

za zgodą / źródło: Chrześcijanin 1997/11-12


Literatura:

  1. Ulotka: Foursquare Gospel Church, Los Angeles, 11/86.
  2. Foursquare World Advance, oficjalny organ prasowy Kościoła.
  3. Stanley M. Burgess (et alii) – Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA.

P.S. Na tym kończy się seria moich krótkich artykułów poświęconych zielonoświątkowym wyznaniom wiary.

Zobacz również

Prezbiter Qin Defu

Chiny: Żona uwięzionego prezbitera błaga o modlitwę

W grudniu 2018 r. naloty na kościół Przymierza Wczesnego Deszczu doprowadziły do aresztowania ponad 100 …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza