Sudan: Rząd wywiera presję na liderów Sudańskiego Kościoła Chrystusa

Budynek Sudańskiego Kościoła Chrystusa
Budynek Sudańskiego Kościoła Chrystusa w trakcie rządowej rozbiórki w maju 2017 r., źródło: World Watch Monitor

Liderzy Sudańskiego Kościoła Chrystusa (Sudanese Church od Christ – SCOC) zostali na kilka godzin osadzeni w areszcie w stolicy kraju, Chartumie. Władze usiłowały zmusić ich do przeniesienia zwierzchnictwa nad kościołem na usankcjonowany przez państwo komitet.

Pięciu mężczyzn, wśród których, jak podaje informator World Watch Monitor, był również przewodniczący SCOC, zostało aresztowanych 22 października po wyjściu z niedzielnego nabożeństwa. Wszyscy odmówili przekazania przywództwa Kościoła i tego samego dnia zostali wypuszczeni bez postawionych zarzutów.

Organizacja o nazwie Międzynarodowa Kampania Solidarności z Sudańskimi Chrześcijanami (International Solidarity Campaign with Sudanese Christians – ISCSC) poinformowała, że „pułkownik Nagmadeen Badradeen wszedł do budynku Sudańskiego Kościoła Chrystusa w Hai Al Thawra, zachodniej dzielnicy Omdurmanu. Wraz z grupą policjantów przerwał nabożeństwo, nakazując liderom jego zakończenie i zamknięcie kościoła. Funkcjonariusze upokorzyli pastorów i zatrzymali ich na komisariacie policji”. ISCSC podała, że wśród pięciu zatrzymanych znaleźli się: Ayouba Telyan, przewodniczący Rady SCOC, Abdelbagi Tutu, członek Rady SCOC, Ali El Hakim, lider kościoła w Thawra oraz Ambarator Hamad i Haibil Ibrahim.

Sudański Kościół Chrystusa reprezentuje około 220 tysięcy spośród miliona sudańskich chrześcijan, skupiając ich w ponad tysiącu wspólnotach.

Do tego ostatniego aresztowania doszło po naciskach policji na innych członków przywództwa SCOC, by zrzekli się kontroli nad Kościołem. 22 września jeden ze starszych przywódców SCOC, Mahjoub Abotrin, został aresztowany w swoim domu w Omdurmanie w pobliżu Chartumu, po czym przewieziony do aresztu i przesłuchany. Zwolniono go bez wnoszenia oskarżeń, gdy odmówił spełnienia żądania policji.

2 września czterech członków kierownictwa SCOC (w tym przewodniczący Ayoub Mattan, a także dyrektor ds. misji Kuwa Shamal oraz Abdul Bagin i Jemin Hassan) zostało poinformowanych przez siły bezpieczeństwa, że mogą spodziewać się postawienia im zarzutów, jeżeli odmówią przekazania biurowych nieruchomości Kościoła komitetowi usankcjonowanego przez władze.

W maju tego roku SCOC zaryzykował napisanie otwartego listu protestacyjnego do sudańskiego rządu na temat „systematycznego łamania chrześcijańskich swobód religijnych”. W liście, upowszechnionym za pośrednictwem mediów społecznościowych, opisano „trudne okoliczności”, z jakimi Kościół musiał się zmierzyć w ostatnich latach. W szczególności wymieniono konfiskatę mienia kościelnego, burzenie budynków kościelnych, niechęć władz do przyznania terenu pod budowę jakichkolwiek nowych budynków oraz restrykcje dotyczące podróżowania, nakładane na liderów Kościoła.

List SCOC wzywał państwowe, regionalne i międzynarodowe instytucje działające w obronie praw człowieka do interwencji na rzecz Kościoła w Sudanie, która położyłaby kres łamaniu jego swobód. Specjalny wysłannik Unii Europejskiej ds. wolności religii i przekonań, Ján Figel, podczas marcowej wizyty w Sudanie zwrócił uwagę na problem burzenia kościołów. Powiedziano mu, że niektóre decyzje dotyczące wyburzania zostały tymczasowo wstrzymane.

W liście do nowego ministra ds. dotacji religijnych Ján Figel napisał:

„Jestem pewien, iż zgodzi się pan ze mną, że te wydarzenia powodują napięcia i działają wbrew licznym wysiłkom podejmowanym przez Sudan, by zachować swój kapitał religijnej różnorodności”.

Sudański Kościół Chrystusa nie jest jedynym kościołem zastraszanym przez sudański rząd. W czerwcu dwadzieścia pięć kościołów innych wyznań, m.in. katolickich, prawosławno-koptyjskich, prezbiteriańsko-ewangelickich i zielonoświątkowych, wyznaczono do rozbiórki. Sudańskie władze stwierdziły, że ich istnienie narusza warunki zabudowy dla działek, na których zostały wzniesione.

W liście SCOC do sudańskiego rządu wymieniono konkretne agendy, odpowiedzialne za stosowanie „procedur przemocy” wobec Kościoła w Sudanie. „Odpowiedzialnością za zniszczenia i inne skutki, jakie mogą wyniknąć z konfiskaty dokumentów, obarczamy Państwowe Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa. Odpowiedzialnością za ataki na Kościół i za spowodowane szkody finansowe obarczamy też Ministerstwo Planowania i Rozwoju Infrastruktury prowincji Chartum” – napisano w liście.

Obecna kadencja zespołu kierowniczego Sudańskiego Kościoła Chrystusa kończy się w marcu 2018 roku, gdy zgromadzenie generalne Kościoła wybierze nowych liderów. Pięciu chrześcijanom, aresztowanym i zwolnionym w niedzielę 22 października, postawiono pod koniec października zarzut „powodowania zanieczyszczenia hałasem przez prowadzenie nadmiernie głośnych nabożeństw”.

Źródło: World Watch Monitor
za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Zobacz również

monitoring

Szpiegowanie domów pastorów i pracowników chrześcijańskich organizacji

Rząd powinien zadbać o „gromadzenie informacji”, tj. szpiegowanie „wielokrotnych przestępców”, którzy dopuścili się „praktyk konwersyjnych” …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *