Sudan: Liderzy kościołów protestują w liście do prezydenta

Sudańska grupa Church of Christ (SCOC) – związek kościołów, do którego należy blisko 220 000 z łącznie około 2 milinów chrześcijan zamieszkujących Sudan – zwróciła się do rządu w oficjalnym liście. Pismo jest skierowane przeciwko „systematycznemu lekceważeniu wolności religijnej chrześcijan” przez władze, na których polecenie zburzono niedawno kościół niedaleko Chartumu.

Niszczenie kościołów i przywłaszczanie majątku kościelnego łamią prawo

W liście przywódcy kościołów potępiają między innymi niszczenie kościołów, przywłaszczanie majątku kościelnego oraz odmawianie udostępniania ziem na budowę nowych budynków kościelnych. „Głęboko ubolewamy nad takim postępowaniem wobec świętych miejsc oraz oceniamy je najsurowiej jak możemy”, napisano w piśmie. Za szkody odpowiedzialna jest przede wszystkim tajna służba NISS (National Intelligence and Security Services) jak również Ministerstwo ds. planowania i rozwoju infrastruktury. Za pomocą listu wystosowano wezwanie do prezydenta Omara al-Bashira, aby zapobiegano dalszym naruszeniom wolności religijnej, naprawiono wyrządzoną niesprawiedliwość oraz udostępniano chrześcijanom ziemię pod budowę kościołów, zgodnie z prawem zagwarantowanym w konstytucji. Dodatkowo list skierowany jest także do międzynarodowych organizacji praw człowieka z prośbą o wstawianie się za chrześcijańskimi wspólnotami w Sudanie.

Chrześcijanie odważnie walczą o swoje prawa

„To najodważniejszy krok, jaki kierownictwo grupy SCOC podjęło przeciwko ciągłemu uciskowi ze strony rządu”, uważa chrześcijański pracownik, który ściśle współpracuje ze wspólnotami w Sudanie. Władze kościołów w ciągu minionego roku zgłaszały się wprawdzie wielokrotnie do odpowiednich służb państwowych w sprawie łamania ich religijnych praw, ale jest to pierwszy raz, gdy taki list upubliczniają w mediach społecznościowych.

Sudan znajduje się obecnie na piątym miejscu Światowego Indeksu Prześladowań 2017 wśród krajów o największym prześladowaniu chrześcijan. Rząd dąży do utworzenia całkowicie muzułmańskiego państwa, dlatego z największą siłą postępuje przeciwko chrześcijanom. Pastorzy są stale aresztowani i stawiani przed sądem. Podstawą ustawodawstwa jest szariat; za odstępstwo od islamu grozi kara śmierci.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan z Sudanu!

• Dziękujmy Panu za wysłuchanie modlitw, po których czworo chrześcijan zostało uniewinnionych.
• Dziękujmy za liderów chrześcijańskich, którzy pośrodku trudnej sytuacji przejmują odpwiedzialność i stają w obronie kościołów.
• Módlmy się o ochronę i mądrość dla chrześcijan w tym kraju, aby mimo ograniczeń i wrogości mogli spotykać się na wspólnych nabożeństwach, zachęcać się wzajemnie oraz umacniać w wierze.
• Prośmy Pana, aby zmieniał serca władzom tego kraju, by nie postrzegali wierzących jako wrogów.

Źródło Open Doors, World Watch Monitor

Zobacz również

Nepal

COVID-19 nie wybiera. Obaj pastorzy zostawili rodziny

Pastor Amar Bahadur Fauja z Nepalu zmarł w tym roku na COVID-19, w tym samym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *