Irana: pastor Youcef Nadarkhani zagrożony egzekucją

Youcef Nadarkhani jest pastorem dużej protestanckiej kongregacji w Iranie. W październiku 2009 r. aresztowano go, kiedy zaprotestował przeciw decyzji lokalnych władz, nakazującej czytanie Koranu chrześcijańskim dzieciom. 2 października 2010 r. sąd w mieście Raszt, stolicy prowincji Gilan, skazał go na karę śmierci, oficjalnie za „przestępcze myśli”, a w rzeczy-wistości za odstępstwo od islamu i przyprowadzanie muzułmanów do Chrystusa. 4 października informacja o wyroku została przekazana ustnie adwokatowi pastora Nadarkhaniego, Nasserowi Sarbazowi.

Czas na odwołanie się do sądu wyższej instancji wynosi w Iranie 20 dni, licząc od daty powiadomienia zainteresowanych o wyroku. Potrzebne jest jednak jego pisemne uzasadnienie. Nie zostało ono jak dotąd dostarczone adwokatowi Sarbazowi. Władze dawały mu za to do zrozumienia, że pastor Nadarkhani może być stracony w dowolnej chwili, bez możliwości odwołania. W związku z tymi okolicznościami istniały obawy, że egzekucja zostanie wykonana 24 października. Dzień wcześniej pojawiły się jednak doniesienia o jej czasowym odroczeniu. Wydaje się, że władze chcą zmusić pastora Nadarkhaniego do wyrzeczenia się wiary w Jezusa, przez ciągłe trzymanie go w niepewności.

Przebywa on obecnie w więzieniu nadzorowanym przez policję polityczną. Jest prawdopodobnie przetrzymywany w izolatce. Władze nie pozwalają jego adwokatowi na widzenie się z nim. Żona pastora Nadarkhaniego, Fatemeh (Tina) Pasandideh, także była przez kilka miesięcy przetrzymywana w więzieniu. Groziła jej kara dożywotniego więzienia za odstępstwo od islamu i nawrócenie się do Chrystusa. Została jednak oczyszczona przez sąd z wszelkich zarzutów i 11 października wypuszczona wolność. Youcef i Fatemeh Nadarkhani ma-ją dwóch nieletnich synów.

Prośmy Boga, by wybawił brata Nadarkhaniego od śmierci i doprowadził do jego uwolnienia. Módlmy się o pocie-szenie i umocnienie w wierze dla niego i jego bliskich. Prośmy też Boga o mądrość i prowadzenie dla jego adwokata i wszystkich innych ludzi zaangażowanych w jego uwolnienie.

/oprac. GPCh/

Zobacz również

Uganda

Uganda: Aresztowanie podejrzanych w związku ze śmiercią pastora

Dwóch mężczyzn ze wschodniej Ugandy oskarżono o udział w dokonanym 12 września morderstwie ewangelisty, pastora …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *