Konieczne zakończenia – Dr Henry Cloud

Konieczne zakończenia - Dr Henry Cloud„Odpowiedzialnością lidera jest sprawić, by wizja i misja miały namacalne rezultaty w prawdziwym świecie.” Dr Henry Cloud

PRZERWIJ BÓL! ZADBAJ O ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY! ŻYJ LEPIEJ!

Choć zakończenia są naturalną częścią naszego życia zawodowego i osobistego, często przeżywamy je z wahaniem, smutkiem, rezygnacją lub żalem. Jednak dr Henry Cloud, doradca, psycholog i autor bestsellerów, postrzega je inaczej. Przekonuje, że nasze życie osobiste i zawodowe może ulec poprawie jedynie w takim stopniu, w jakim postrzegamy zakończenia jako konieczny i ważny krok ku lepszemu. Twierdzi też, że jeśli nie widzimy zakończeń w pozytywnym świetle i nie umiemy ich dobrze przeprowadzać, to „lepsze” nigdy nie nadejdzie, zarówno w obszarze wzrostu zawodowego, jak i w życiu osobistym.

W tej pełnej wnikliwych obserwacji i głębokich przemyśleń książce dr Cloud pokazuje, że jeśli „konieczne zakończenia” są właściwie przeprowadzane, pozwalają aktywnie korygować to, co w naszym życiu złe i zniszczone, by zrobić miejsce na pożądany przez nas rozwój zawodowy i osobisty. Jednakże, jeśli unikamy zakończeń lub przeprowadzamy je niewłaściwie – co często się zdarza – możemy tracić dobre okazje i powtarzać bolesne sytuacje.

Czerpiąc ze swoich wieloletnich doświadczeń doradcy zawodowego i psychologa, dr Cloud proponuje zbiór rad i studium przypadków, by pomóc czytelnikom:

– stwierdzić, kiedy można mieć realistyczną nadzieję na poprawę, a kiedy doprowadzić do koniecznego zakończenia w biznesie lub w kontaktach z innymi;
– określić, którzy pracownicy, które projekty, działania i więzi międzyludzkie są warte utrzymywania i rozwijania, a które nie;
– pokonać opór otoczenia wobec zmian i wprowadzić w życie te, które przyniosą efekty;
– przestać marnować zasoby potrzebne do realizacji zadań, które naprawdę mają znaczenie.

Wiedzieć, kiedy i jak zrezygnować, gdy coś lub ktoś się nie sprawdza – gdy związek z kimś się nie układa, a praca lub przedsięwzięcie biznesowe nie przynoszą efektów – to podstawowy czynnik szczęścia i sukcesu. „Konieczne zakończenia” dają czytelnikom potrzebne narzędzia, by móc się pożegnać i pójść dalej.

Spis treści
Przedmowa
1.Zakończenia: to, co dobre, nie zacznie się dopóty, dopóki nie zakończy się to, co złe
2. Przycinanie: wzrost zależy od pozbycia się tego, co niechciane lub powierzchowne
3. Normalizowanie koniecznych zakończeń: przyjmij fazy życia do swojego spojrzenia na świat
4. Gdy tkwienie w miejscu jest nową normą: różnica między bólem posiadającym cel a bólem bez znaczącego powodu
5. Dotarcie do momentu przycinania: realizm, wyzbycie się nadziei i zmotywowanie
6. Nadzieja kontra myślenie życzeniowe: różnica między tym, co warto naprawić, a co powinno się zakończyć
7. Mądry, głupi i zły: określ, jakiego typu ludzie zasługują na twoje zaufanie
8. Tworzenie pilnej potrzeby: pozostań zmotywowany i pełen zapału do zmiany
9. Opór: jak mierzyć się z wewnętrznymi i zewnętrznymi przeszkodami
10. Koniec z byciem „tym złym”: zasada samodzielnych wyborów
11. Odbycie rozmowy: strategie dobrego kończenia
12. Przeżycie żalu: znaczenie „metabolizowania” koniecznych zakończeń
13. Zrównoważenie: zrób inwentarz tego, co wyczerpuje twoje zasoby
14. Podsumowanie: zasadniczo chodzi o przyszłość
Podziękowania

Informacje techniczne
Oprawa: miękka
Ilość stron: 288
Format (wymiary): A5
ISBN: 978-83-63488-67-3
Przekład (tłumacz): Dorota Piotrowska
Redakcja i korekta: Joanna Zalewska
Opracowanie graficzne: RED Paweł Brankiewicz
Skład i łamanie: RED Paweł Brankiewicz
Tytuł oryginału: Necessary Endings
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Tytuł: Konieczne zakończenia

Zobacz również

Apokalipsa w relacji Jana

Apokalipsa w relacji Jana

To ostatnia księga NT (Apokalipsa) w przekładzie dynamicznym wydana przez Oficynę Wydawniczą Vocatio. Ta jak …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *