Iran: Pastor Said Abedini wykrwawia się w więzieniu

Pastor SaiSaid Abedini - kaniond Abedini, przebywający od niemal 200 dni w znanym z brutalnego traktowania osadzonych więzieniu Evin, poważnie podupadł na zdrowiu. Lekarze stwierdzili u niego krwotok wewnętrzny i nakazali natychmiastową hospitalizację. Said Abedini został co prawda przewieziony do prywatnego szpitala, ale nie podjęto tam żadnego leczenia i odesłano go z powrotem do więzienia.

Z relacji odwiedzających go członków rodziny wiadomo, że odczuwa silny ból, a pogorszenie jego stanu zdrowia nastąpiło w wyniku wielokrotnego pobicia.

Władze więzienne wywierają na niego bardzo silną presję psychologiczną. Zagrożono mu, że jeśli nie wyprze się Chrystusa lub nie przejdzie na islam, to pozostanie w więzieniu nawet po odbyciu 8-letniego wyroku.

Życie pastora Saida Abediniego jest zagrożone. Wiele wskazuje na to, że reżim irański dąży do tego, by nie wyszedł on żywy z więzienia. Ostatnio inny lider chrześcijański, Vam Bgaji Vaj, zmarł w wyniku pobicia w areszcie milicyjnym w Wietnamie. Nie dopuśćmy, by podobny los spotkał Saida Abediniego.

Módlmy się, aby Pan w nadprzyrodzony sposób obdarzył go zdrowiem i wytrwałością do sprostania ciężkim doświadczeniom, jakim jest poddawany.

Prośmy Boga, aby mógł on rychło wyjść na wolność i powrócić do swojej żony i dzieci.

/Źródło: American Center for Law and Justice/

Zobacz również

Nepal

COVID-19 nie wybiera. Obaj pastorzy zostawili rodziny

Pastor Amar Bahadur Fauja z Nepalu zmarł w tym roku na COVID-19, w tym samym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *