III Kongres Lozański na rzecz Ewangelizacji Świata

III Kongres Lozański na rzecz Ewangelizacji Świata zakończony. W dniach 17-24 października 2010 r. odbył się w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki, III Kongres Lozański na rzecz Ewangelizacji Świata (przy współpracy ze Światowym Aliansem Ewangelicznym) z udziałem ponad 4 000 liderów chrześcijańskich (z różnych kościołów, organizacji, wyższych uczelni, świata biznesu i polityki oraz sztuki) ze 198 krajów. Wydarzenie to wpłynie z całą pewnością na dalsze losy ewangelicznego chrześcijaństwa na każdym kontynencie, w tym w Europie i w naszym kraju.

Wśród zaproszonych obserwatorów Kongresu byli m.in. przedstawiciele Kościoła Rzymsko – Katolickiego, Kościoła Prawosławnego i Światowej Rady Kościołów. Niestety, prawie 200. chińskich liderów chrześcijańskich nie zostało wypuszczonych z kraju, aby uczestniczyć w III Kongresie. Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych setki kościołów, seminariów teologicznych, organizacji misyjnych na całym świecie uczestniczyło na żywo w przekazie satelitarnym Kongresu, którego motto brzmiało: „..Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał…” [2 Kor. 5.19]. Polską delegację reprezentowało 14 osób, spośród których 6 pełniło funkcję liderów małych grup, w których odbywało się indukcyjne studium biblijne Listu do Efezjan. Poza w/w 14-tką, 2 inne osoby (Ewa i Mirosław Pieszka) były zaangażowane w część programową III Kongresu, a Tymoteusz Pieszka w służbę medialną.

więcej…

Zobacz również

kamery

Chiny zwiększają inwigilację pastorów, sprawdzają lojalność wobec partii komunistycznej

Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (U.S. Commission on International Religious Freedom – USCIRF) wyraziła …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *