różne

Kościół Foursquare Gospel

Dwa nazwiska przedstawicieli tej zielonoświątkowej wspólnoty wyznaniowej w USA pojawiają się najczęściej na łamach naszego miesięcznika w ostatnich dziesięcioleciach. Pierwsze to: Howard P. Courtney. Był on przez okres trzydziestu lat (1944-1974) wiceprezydentem organizacji i superintendentem generalnym (zwierzchnikiem religijnym) najpierw bardzo krótko u boku założycielki wspólnoty, a następnie jej syna – …

Czytaj dalej »

Kościół Boży – Edward Czajko

Kościół Boży w Stanach Zjednoczonych /ang. Church of God/ z siedzibą w Cleveland, w stanie Tennessee, /ważne, bo istnieją w Stanach Zjednoczonych inne denominacje o tej nazwie, niekoniecznie o charakterze zielonoświątkowym/ powstał na bazie wspólnoty uświęceniowej pod nazwą Unia Chrześcijańska /ang. Christian Union/, założonej 19 sierpnia 1886 roku pod przewodnictwem …

Czytaj dalej »

MESITES – Jedyny Pośrednik

Autorzy Ewangelii różnorako określali Jezusa Chrystusa. Każdy z nadanych mu tytułów objawiał coś z jego służby czy charakteru. Jednym z nich jest mesites – pośrednik. Dosłownie oznaczał „człowieka stojącego pośrodku” oraz „tego, który doprowadza rozbite części do jedności„. Nowy Testament określa tym mianem Mojżesza (Ga 3,19) i Jezusa (1Tm 2,5; …

Czytaj dalej »

Kościół Zielonoświątkowy „Elim”

Kościół Zielonoświątkowy „Elim” w Wielkiej Brytanii (ang. Elim Pentecostal Church) powstał w wyniku działalności ewangelizacyjnej braci Stephena i George’a Jeffreysów. Pochodzili oni z bardzo prostej i ubogiej rodziny w Walii. Ich ojciec był górnikiem. Już w wieku dwunastu lat Stephen Jeffreys musiał wraz z ojcem pracować w kopalni, by zarobić …

Czytaj dalej »

Współczesne tezy Lutra

W 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii, dr Marcin Luter, przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze swoich 95 tez przeciw handlowi odpustami czyniąc tym pierwszy krok do reformacji Kościoła. W nawiązaniu do tego wydarzenia, w Niemczech, w 450 rocznicę śmierci Reformatora (18 stycznia 1996 r.) powstało 95 nowych …

Czytaj dalej »

Dialog teologiczny katolików z zielonoświątkowcami

Zakończyła się kolejna faza dialogu między katolikami a protestanckimi zielonoświątkowcami, prowadzonego już od 43 lat, od roku 1972. Jego uczestnicy ze strony katolickiej wyznaczani są przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a ze strony pentakostalnej – przez różne Kościoły tej grupy wyznaniowej. Temat obecnej fazy dialogu katolicko-pentakostalnego to:

Czytaj dalej »
chrzescijanin zaprasza