Sri Lanka: Pastor dostaje nakaz wstrzymania działań kościoła

Sri Lanka

18 października w kościele Assemblies of God w Bakamuna niedzielne nabożeństwo modlitewne dobiegało końca, gdy zostało zakłócone przez sześciu policjantów. Pastor i jeden z członków zboru zostali zabrani na komisariat, gdzie czekało na nich ośmiu buddyjskich mnichów. Komendant surowo zganił pastora, że mimo sprzeciwu miejscowych mnichów, nadal prowadzi we wsi czynności kultowe. Po czym kazał mu natychmiast wstrzymać wszystkie działania kościoła.

Bezprawne postępowanie wobec pastora i kościoła

Pastor chciał dostać te żądania na piśmie. Gdy komendant odmówił, lider kościoła stwierdził, że jeśli łamie prawo, należy wnieść przeciwko niemu oskarżenia. Tego też odmówiono. Zanim go wypuścili, policja wzięła od pastora listę zawierającą nazwiska wszystkich członków zboru, stworzoną w celu identyfikowania kontaktów osób zarażonych COVID-19.

Kościoły na Sri Lance często są przesłuchiwane i nękane przez władze. W innej niedawnej sytuacji, 17 września policja przyjechała do kościoła w Nawalapitiya. Funkcjonariusz wypytywał pastora o różne sprawy, w tym o status rejestracyjny kościoła i pełną liczbę członków.

Niech Pan ich wzmacnia i prowadzi

Zanośmy Bogu w modlitwie wszystkich pastorów, którzy byli ostatnio przesłuchiwani i wypytywani przez lokalne władze. Za każdym razem, gdy ci liderzy kościoła będą w ten sposób nękani, niech odczuwają umacniającą obecność Pana przez posługę Jego Ducha Świętego, który da im właściwe słowa w każdej chwili potrzeby (Łk 12,11-12). Mimo obecnego prześladowania, niech ci pastorzy i członkowie ich zborów będą zachęceni, by nadal żarliwie reprezentować Pana w swoich społecznościach. Módlmy się, by w świecie, który ogarnia chłód nienawiści, nasi chrześcijańscy bracia i siostry na Sri Lance byli jaśniejącymi świadkami miłości i ciepła Chrystusa, aby nawet ich prześladowcy zostali do Niego przyciągnięci.

Źródło: National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka
za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Sri Lanka: Buddyści zażądali zaniechania nabożeństw

Zobacz również

monitoring

Szpiegowanie domów pastorów i pracowników chrześcijańskich organizacji

Rząd powinien zadbać o „gromadzenie informacji”, tj. szpiegowanie „wielokrotnych przestępców”, którzy dopuścili się „praktyk konwersyjnych” …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *