Wybrano biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

W środę, 6 stycznia 2010 r. w kościele ewangelickim Świętej Trójcy w Warszawie ks. Jerzy Samiec został konsekrowany i wprowadzony w urzędowanie jako Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. – Stoję dzisiaj przed Wami z bojaźnią i ze drżeniem, mam bowiem świadomość z jednej strony Waszych oczekiwań, a z drugiej odpowiedzialności, jaka ciąży na każdym zwiastującym Boże Słowo, odpowiedzialności przed Tym, który posłał swoje sługi do głoszenia Ewangelii – powiedział na początku kazania biskup Samiec.

Kilkanaście minut wcześniej został uroczyście wprowadzony w urząd. Konsekracji dokonali ustępujący biskup Janusz Jagucki, biskup generalny Milos Klatik ze Słowacji oraz biskup Hans-Jurgen Abromeit z Ewangelickiego Kościoła Pomorza w Niemczech. Po wypowiedzeniu słów ślubowania, biskupi włożyli na głowę konsekrowanego ręce i pobłogosławili go zgodnie z apostolską tradycją. Po nich uczynili to uczynili to pozostali biskupi przybyli na uroczystość: biskupi diecezjalni, biskupi emeryci, biskupi z zagranicy oraz innych Kościołów chrześcijańskich z Polski.

Biskup J. Jagucki przekazał też swojemu następcy krzyż biskupi. Następnie do ołtarza podeszli przedstawiciele władz Kościoła, czyli biskupi diecezjalni, Rada Synodalna i Konsystorz. Będą oni najbliższymi współpracownikami nowego zwierzchnika Kościoła.

Tekstem rozważanym przez nowego biskupa był fragment z Listu Pawła do Rzymian: „Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” Biskup podkreślił jak silne jest dziś napięcie pomiędzy nowoczesnością, a wiernością Ewangelii. To główne zadanie chrześcijanina – nie wstydzić się Ewangelii, a zatem żyć według tego, co ona głosi.

Biskup zwrócił się także do wszystkich duchownych zebranych w kościele. Prosił o zaufanie i pomoc w dziele, jakie właśnie rozpoczyna. – Drodzy przyjaciele, pamiętamy, że niedaleko stąd w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej uczono nas, że Biblia nie jest podręcznikiem naukowym. Jednak znajdujemy w niej nakazy etyczne dane nam przez Boga. Czy możemy twierdzić, że pewne stanowiska moralne dziś już nas nie dotyczą?

Na sam koniec nowy zwierzchnik Kościoła prosił wszystkich o modlitwę o pokój i mądrość, a także właściwe drogi rozwiązywania problemów i konfliktów.

Swoje pozdrowienia i gratulacje wygłosił między innymi przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek. – Wybrany został duszpasterz z krwi o kości – powiedział polityk. Szybko wymienił też efekty pracy parafialnej nowego biskupa. Wręczył prezent, liczący kilkaset lat wolumin z kazaniami ks. Samuela Dambrowskiego, który jeszcze do niedawna znajdował się w magazynie zbiorów strzeżonych na Węgrzech. Prof. Buzek otrzymał ten dar podczas listopadowej, oficjalnej wizyty w tym kraju.
Na uroczystości pojawiło około 700 osób. Oprócz zaproszonych gości i trzech chórów (Cieszyn, Warszawa i zespół CME), przybyło także wielu parafian z całego kraju. Na drogach dojazdowych do parafii zaparkowały liczne autokary i samochody. Biskup pozdrowił także wszystkich tych, którzy w Święto Objawienia Pańskiego postanowili uczestniczyć w nabożeństwach w swoich własnych kościołach.

Łukasz Ostruszka

źródło: Luteranie.pl

Zobacz również

Nigeria

Nigeria: Wypuszczono porwanego pastora

19 października zaginął pastor Polycarp Zongo z Kościoła Chrystusa wśród Narodów, wraz z dwoma chrześcijankami. …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

chrześcijanin zaprasza