Wietnam: Pobicie pastora, atak na szkołę biblijną

13 grudnia w okręgu Ho Chi Minh aresztowano ponownie jednego z czołowych przywódców kościoła w Wietnamie pastora Quanga. W czasie aresztowania pastor został pobity pałkami do nieprzytomności, a następnie zabrany do nieznanego miejsca, gdzie był przetrzymywany przez kilka godzin. W chwilę po jego aresztowaniu policjanci zburzyli jego dom i szkołę biblijną. Pastor Quang jest adwokatem broniącym praw człowieka i prezesem Legal Committee of the Vietnam Evangelical Fellowship (Komitetu Prawnego Wietnamskiej Społeczności Ewangelicznej). W ostatnich latach był kilkakrotnie więziony.

Módlmy się o uzdrowienie pastora Quanga. Chwalmy Pana za jego zwolnienie i połączenie z rodziną. Módlmy się o pocieszenie i zachętę dla wszystkich dotkniętych utratą szkoły biblijnej, w tym studentów zmuszonych do powrotu do swoich wiosek. Módlmy się za wietnamskich pastorów, przywódców i rodziny, aby pozostawali niezachwiani w wierze, ufając, że Pan ich będzie prowadził.

Źródło: VOM-Australia
oprac. GPCh

Zobacz również

Pastor Yang Hua

Chiny: Życie pastora w niebezpieczeństwie

Kościół Żywego Kamienia w Guiyang był wielokrotnie prześladowany przez chińskie władze. Pastor Yang Hua, uwięziony …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza