Uzbekistan: Rodzina pastora Dmitrija Szestakowa otrzymała azyl w USA

Szestakowowie na florydzie
Szestakowowie po przyjeździe na Florydę (od lewej żona Marina, Dmitrij, Wira (16) i Aleksandra (20)

Po 9-letniej udręce pastor Dmitrij Szestakow wraz ze swoją rodziną otrzymał azyl w USA. O sytuacji pastora Szestakowa i jego rodziny (żony i trzech córek) informowaliśmy szeroko od chwili jego aresztowania w Uzbekistanie 21 stycznia 2007 r. Otrzymał wyrok 4 lat więzienia za, jak to ujęto, organizację grup religijnych oraz wytwarzanie i rozprowadzanie materiałów, które zagrażały „bezpieczeństwu społecznemu i pokojowi publicznemu”. W ciężkim obozie pracy, oddalonym o 700 km od domu, by utrudnić żonie i dzieciom kontakt z nim, spędził dokładnie cztery lata. Przez cały ten czas wraz z naszymi partnerskimi misjami zachęcaliśmy do modlitwy za Szestakowów, organizowaliśmy akcję pisania listów do niego w więzieniu oraz wspieraliśmy jego rodzinę.

Po wyjściu na wolność wszystkie poczynania pastora Szestakowa były ściśle monitorowane przez władze. Doszło nawet do tego, że musiał otrzymywać od policji zgodę na piśmie na opuszczenie swojego domu. Grożono mu również śmiercią. Po dwóch latach od opuszczenia więzienia stało się oczywiste, że dalszy pobyt w Uzbekistanie nie jest już możliwy. Szestakowowie wyjechali więc na Ukrainę, gdzie Rada Praw Człowieka ONZ przyznała im status uchodźców. W końcu 30 sierpnia dotarli do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymali azyl. Ich najstarsza córka jest już mężatką i pozostała na Ukrainie wraz ze swoim mężem.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały ten okres modlili się za Szestakowów, pisali listy do więzionego pastora oraz wspierali ich w każdy inny sposób. Módlmy się, aby Pan dał tej rodzinie prawdziwie nowy początek w Stanach Zjednoczonych, a pastorowi Dmitrijowi Szestakowowi otworzył szeroko drzwi do głoszenia ewangelii, co zawsze było jego wielkim pragnieniem.

Źródło: World Watch Monitor oraz materiały własne Głosu Prześladowanych Chrześcijan

Zobacz również

Pastor Sithong

Laos: Zatrzymany pastor żyje i wyszedł na wolność

15 marca 2020 r. pastor Sithong Theppavong z małego kościoła w prowincji Savannakhet w Laosie …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza