Spotkanie Prezydenta z Prezydium PRE

Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w dniu 27 października 2010 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. W spotkaniu wzięli udział:

* Arcybiskup Jeremiasz – Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej,
* Metropolita Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski
* Biskup Jerzy Samiec – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
* Biskup dr Edward Puślecki, Zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego-Metodystycznego w RP, Sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej
* Biskup Ludwik Maria Jabłoński – Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP,
* Biskup Prof. dr hab. Witold Wysoczański – Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP
* Ks. Prezbiter Gustaw Cieślar – Przewodniczący Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
* Małgorzata Platajs – Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

W trakcie spotkania omówiona została bieżąca sytuacja Kościołów reprezentowanych w Radzie, kwestie administracyjno-prawne oraz plany związane z powstaniem nowej siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zebrani przekazali zaproszenie dla Prezydenta RP do wzięcia udziału w odbywającym się corocznie w styczniu modlitewnym spotkaniu ekumenicznym. Jednocześnie Bronisław Komorowski, dziękując za spotkanie wyraził nadzieję, że takie wydarzenia staną się stałym elementem dialogu oraz będą służyć wymianie informacji oraz inspiracji do dalszych działań.

www.prezydent.pl

Zobacz również

Pastor Sithong

Laos: Zatrzymany pastor żyje i wyszedł na wolność

15 marca 2020 r. pastor Sithong Theppavong z małego kościoła w prowincji Savannakhet w Laosie …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza