Skuteczni liderzy zadają trafne pytania – John C. Maxwell

Skuteczni liderzy zadają trafne pytania - John C. MaxwellPytanie – od 40 lat zadaję pytania na temat przywództwa. Można by pomyśleć, że z czasem, skoro uzyskałem już tysiące odpowiedzi, pytania stały się dla mnie mniej istotne. Ale prawda jest zupełnie inna. Im więcej pytań zadaję, tym większą wartość w nich dostrzegam. Gdyby nie mądre rady i błyskotliwe odpowiedzi, które przez te lata otrzymałem na moje pytania, zastanawiam się, gdzie bym dzisiaj był. Z pewnością nie rozwinąłbym się tak bardzo i nie zaszedł tak daleko […].

Te przeżycia mają dla mnie tak wielką wartość, że posta-nowiłem napisać tę książkę. Pragnę pokazać, jaki wpływ te pytania wywarły na moje życie, podzielić się tymi, które zadaję sobie i innym, oraz odpowiedzieć na pytania pochodzące od ludzi z różnych krajów, z różną historią, i różnych zawodów.

Autor: John C. Maxwell
Amerykański autorytet w dziedzinie przywództwa: ponad 24 miliony sprzedanych książek.

Tytuł: Skuteczni liderzy zadają trafne pytania. Twoje fundamenty skutecznego przywództwa

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Podsumowanie:

W książce Skuteczni liderzy zadają trafne pytania John C. Maxwell zagłębia się w proces stawania się skutecznym liderem, badając, jak można zadawać pytania z korzyścią dla siebie. Jakie pytania liderzy powinni stawiać sobie samym? Jakie pytania powinni zadawać członkom swojego zespołu? Następnie odnosi się do najtrudniejszych problemów, z jakimi zgłaszają się do niego liderzy.

Za pomocą mediów społecznościowych Maxwell umożliwił swoim czytelnikom i słuchaczom zadawanie mu pytań w kwestiach związanych z ich sukcesem zawodowym, a następnie wybrał 70 z nich dotyczących najpopularniejszych tematów, w tym: Jak mogę odkryć swój osobisty cel jako lider? Jaki jest najskuteczniejszy codzienny nawyk, który każdy lider powinien rozwinąć? Jak zmotywować człowieka bez motywacji? Jak pracować z trudnym liderem, który nie ma wizji? Książka ta jest dogłębną, odkrywczą odpowiedzią skierowaną do tych właśnie czytelników, jak i do każdego, kto ma poczucie stagnacji w drodze do rozwinięcia swojego największego potencjału. Każdy lider dysponuje obszarami, w których może się rozwijać. Rady zawarte na tych stronach pomogą czytelnikom ocenić ich obecną pozycję i ułożyć efektywny plan osiągnięcia zamierzonych celów.

Do kupienia np. TUTAJ.

Zobacz również

Apokalipsa w relacji Jana

Apokalipsa w relacji Jana

To ostatnia księga NT (Apokalipsa) w przekładzie dynamicznym wydana przez Oficynę Wydawniczą Vocatio. Ta jak …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza