Poradnik homiletyczny

Poradnik homiletycznyW Biblii niejednokrotnie została wyrażona troska o głosicieli i słuchaczy Słowa Bożego. Kościół w pełni podziela to zatroskanie, bo kto słucha i rozumie, przynosi plon (por. Mt 13,23). Dobrze więc się stało, że głosiciele, zabiegający o zrozumienie Słowa wśród słuchaczy, otrzymują nową pomoc: Poradnik homiletyczny, tom zawierający ponad trzy tysiące zwięzłych opowiadań o działaniu Słowa Bożego w życiu konkretnych ludzi, o przyjmowaniu Ewangelii i pytaniach, które wzbudza ona w sercach słuchaczy, a także o odpowiedziach, których udzielili. Poradnik idzie za starym i życiowo sprawdzonym powiedzeniem: exempla trahunt (przykłady pociągają). Ci, którzy obserwują życie w kontekście Słowa Bożego, mogą dopisywać i przekazywać sami takie przykłady.

Mam odwagę powiedzieć, że Poradnik homiletyczny stanie się znakomitą pomocą w głoszeniu Bożego Słowa. Niezwykle przejrzysty sposób jego zorganizowania czyni z tej książki bardzo praktyczny poradnik pozwalający na szybkie dobranie właściwych przykładów do przygotowywanych homilii. Z tego powodu będzie on stanowił nieocenioną pomoc nie tylko dla głosicieli Słowa, ale i dla katechetów, na których barkach spoczywa również ogromna odpowiedzialność za skuteczne nauczanie.

ks. Jan Chrzanowski
Archidiecezja poznańska

Fragment
Dobre uczynki
Uczynki najwyżej cenione w niebie to wcale nie te, które my nazywamy wielkimi. Czasami kubek zimnej wody ofiarowany z miłością jest cenniejszy od kielicha starego wina.
(…)
Bierz, co możesz!
Niektórzy nie czytają Biblii. Twierdzą, iż jest w niej zbyt wiele rzeczy, których nie potrafią zrozumieć. A to, czego nie rozumieją, ich niepokoi. Co robi ktoś, kto siada do obiadu i przekonuje się, że w kurczaku są kości, których nie da się pogryźć? Czy wymawia się: Nie mogę pogryźć kości kurczaka, więc w ogóle nie będę próbował go jeść? Raczej nie. Odkłada tylko kości na bok, a zjada resztę kurczaka. Pewien nawrócony grzesznik wyznał: – Dużo cierpiałem z powodu uczucia smutku i pustki. To wszystko się zmieniło, gdy w swoim życiu odnalazłem Jezusa Chrystusa. Wiem, że On jest moim Zbawicielem. Zacząłem studiować Biblię, cieszyłem się tymi wersetami, które rozumiałem, i modliłem się, aby Duch Święty pozwolił mi zrozumieć pozostałe. W miarę jak Bóg pokazywał mi odpowiedzi, rosła moja miłość do Niego.

Autor: Ted Kyle, Ruth Peters, Richard A. Steele, Jr., Evelyn Stoner, John Todd
Data i miejsce wydania: wydanie II, Warszawa 2016
Oprawa: twarda, szyta, lakierowana
Liczba stron: 704
Waga: 1.020 kg

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO
ISBN: 978-83-7829-202-9

Tytuł: Poradnik homiletyczny

Zobacz również

Apokalipsa w relacji Jana

Apokalipsa w relacji Jana

To ostatnia księga NT (Apokalipsa) w przekładzie dynamicznym wydana przez Oficynę Wydawniczą Vocatio. Ta jak …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza