Pastor skazany na 3 lata więzienia w Bhutanie

Bhutan High Court skazał Ugyena Tashi – pastora wspieranego przez GFA na 3 lata więzienia za „próbę promowania niepokojów społecznych” na pokazie filmu o Jezusie. W dniu 21 maja pastor chodził z projektorem od drzwi do drzwi w wiosce w Bhutan dając ludziom możliwość poznania Jezusa. Ale gdy jeden z wodzów wioski poznał treść filmu powiadomił szefa dzielnicy a następnie policję, w następstwie czego zatrzymano Ugyena.

Badania i przesłuchania

Dni po zatrzymaniu przepełnione były dochodzeniem, przesłuchaniami, odroczeniami, oświadczeniami i czekaniem. Podczas gdy policja badała sprawę, pastor był zamknięty w celi przepełnionej komarami wraz z 3 innymi więźniami. 14 czerwca policja chciała przeszukać dom pastora ale nie byli w stanie tego zrobić gdyż dom był zamknięty.

Policja wysłała swój zespół do wioski aby uzyskać więcej informacji czy rzeczywiście ten film zmienia ludzkie życia.Policja przesłuchała wielu ludzi i zadawała mnóstwo pytań co wydarzyło się tej nocy kiedy został zatrzymany pastor Ugyen. Zarówno chrześcijanie jak i niewierzący składali oświadczenia.

Cierpliwe czekanie i dzielenie się

Sprawa Ugyena trafiła do sądu a pastor wciąż siedział w celi i dzielił się Dobrą Nowiną ze współwięźniami. Stan jego zdrowia pogarszał się ze względu na postępującą astmę.
„Pastor Ugyen powiedział, że nie siedzi bezczynnie i dzieli się Dobrą Nowiną w takim stopniu w jakim tylko może. „powiedział korespondent GFA. „Jest kilku więźniów zainteresowanych Ewangelią.”
Gdy przedstawiciele GFA odwiedzili go w więzieniu pastor poprosił o dostarczenie mu Nowych Testamentów do rozdawania w więzieniu i nie martwienie się o niego samego.
Proces sądowy.

22 lipca -2 miesiące po aresztowaniu Ugyena, po wielu odroczeniach i odwołaniach rozpoczęła się pierwsza faza procesu.
Liderzy GFA wystosowali apel do lokalnych urzędników o uwolnienie Ugyena za kaucją. Ale urzędnicy odmówili gdyż traktują tę sprawę jako wykroczenie przeciw konstytucji Bhutanu i złamanie paragrafu mówiącego o tym, że „nikt nie może zmuszać do zmiany wiary za pomocą zachęty ani przymusu.”

Ugyen napisał oświadczenie dla sądu ale uznano, iż jest ono niewystarczające. Dziewięć razy przepisywał Ugyen treść oświadczenia płacąc 2,5 $ za każdym razem.
17 sierpnia wszystkie oświadczenia Ugyena zostały odczytane przed sądem w obecności urzędników. Poproszono także aby ten kontrowersyjny film o Jezusie został emitowany na sali sądowej następnego dnia. Pomimo, że urzędnicy chcieli obejrzeć film to wyrok został odczytany a film nigdy nie został pokazany.
Sąd uznał winę pastora i skazał go na 3 lata więzienia.

Bhutan i religia

Bhutan jest jednym z najmniej z ewangelizowanych obszarów na świecie. Jest odizolowany kulturowo od innych rejonów kraju. Rząd chroni ich starożytną tradycje, ich sposób życia a zwłaszcza ich religię.
Konstytucja Bhutanu stanowi, że „buddyzm to duchowe dziedzictwo Bhutanu, który promuje zasady i wartości pokoju, niestosowania przemocy, współczucia i tolerancji” ale chrześcijanie często byli prześladowani za wiarę, chociaż prawo konstytucyjne gwarantowało ich wolność wyboru religii o ile nie zostali zmuszeni przez przymus do przejścia na chrześcijaństwo.

Proszę o modlitwę za pastora Ugyena przebywającego w więzieniu. Módlmy się o jego zdrowie oraz służbę . Módlmy się także za innych wiernych w Bhutanie aby mieli siłę do przetrwania prześladowań oraz ich ochronę i rozeznanie jak dzielić się Dobrą Nowiną w sytuacji w jakiej się znajdują.

Postępowanie sądowe w sprawie pastora Ugyena:

21 maja 2010 – Ugyen zostaje aresztowany przez policję w Bhutan za film przedstawiający Jezusa. Sprzęt oraz Film zostały skonfiskowane.
04 czerwca 2010 – Policja przesłuchuje szefa wioski i ludzi, którzy widzieli film. Policja przekazuje sprawę Ugyena do lokalnego sądu, który przekazuje sprawę do Sędziego Rejonowego.
09 czerwca 2010 – Sprawa przekazana do sądu rejonowego. Ugyen czeka na swoją pierwszą rozprawę.
14 czerwca 2010 – Policja stara się przeszukać dom Ugyena, ale nie może wejść, ponieważ drzwi są zamknięte.
15 czerwca 2010 – Policja przeprowadza powtórne dochodzenie w wiosce gdzie film był emitowany
05 lipiec 2010 – spotkanie liderów GFA z urzędnikami- apel o uwolnienie Ugyena w sprawie zwolnienia za kaucją. Petycja została odrzucona z powodu wagi sprawy.
22 lipca 2010 – pierwszy etap zaplanowanej rozprawy na 23 lipca odroczony do 26 lipca.
04 sierpnia 2010 – Ugyen poproszony o napisanie oświadczenia. Oświadczenie to jest nieważne, i jest on poproszony o napisanie drugiego.
06 sierpnia 2010 – Ugyen napisał dziewięć oświadczeń do tej pory. Sędziowie wątpią w podane powody głoszenia Dobrej Nowiny. Następny termin rozprawy ustalono na 9 sierpnia.
09 sierpień 2010 – rozprawę przesunięto na 17 sierpnia.
17 sierpnia 2010 – Pastor Ugyen idzie do sądu i jego wypowiedzi są czytane przez urzędników sądowych. Wezwany został do stawiennictwa przed sądem ponownie 18 sierpnia i ma byc oglądany film o Jezusie.
19 sierpnia 2010 – Pastor Ugyen wezwany do stawiennictwa przed sądem 20 sierpnia zamiast 19.
23 sierpnia 2010 – sąd okręgowy skierował wszystkie wypowiedzi Pastora Ugyena i sprawozdanie z sądu i policji do Sądu Najwyższego w Thimphu do weryfikacji. Pokaz filmu Jezus nigdy nie odbywa się.
8 września 2010 – Sąd Rejonowy rozpoczyna pracę ponownie nad tą sprawą. Urzędnicy sądu sugerują Ugyenowi napisać przeprosiny do sędziego sądu okręgowego.
07 października 2010 – sąd skazuje Ugyena na 3 lata więzienia.

Źródło:mGFA
Tłum. Eliza Tarka

Zobacz również

Kościół Ruchu Potrójnej Autonomii

Chiny: Największy kościół domowy w Pekinie na celowniku władz

W ostatnich tygodniach doszło do zatrzymania dwójki liderów kościoła Syjon w Pekinie. Jiafu Qie i …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

chrześcijanin zaprasza