Koszt chrześcijaństwa – Larry Martin

Koszt chrześcijaństwa - Larry MartinPrzedmowa
Książka „Koszt chrześcijaństwa” dra Martina to bardzo wartościowa pozycja na rynku polskim. Przede wszystkim dlatego, że autorem jest doświadczony sługa Boży, zarówno w służbie duszpasterskiej, jak również w pracy akademickiej. Przez wielu uważany za jednego z najwybitniejszych spośród współczesnych historyków ruchu pentekostalnego.

Autor wielu pozycji dotyczących zarówno korzeni pentekostalizmu, jego historii oraz najwybitniejszych postaci. Książka ta nie jest prezentacją teologii systematycznej, lub zielonoświątkowej.
Autor raczej dzieli się swoimi przeżyciami, pragnieniami, myślami i ocenami danych sytuacji. Dlatego czytając tę lekturę należy pamiętać, że wszyscy przechodzimy przez swoją drogę życia osadzoną w danej kulturze i klimacie intelektualnym współczesnej nam epoki.

Znajdują się w książce myśli, które z polskiej perspektywy może być trudniej pojąć lub zrozumieć. Jej przesłanie skierowane było głównie do kościoła w Ameryce, jednakże wezwanie do poświęcenia dla Boga jest tak uniwersalne, że treść tej publikacji jest wartościowa również w innych krajach.

Z pewnością efektem lektury tej książki jest jeszcze głębsze uświadomienie sobie wartości dzieła Pana Jezusa Chrystusa i tego, że On jest godzien wszelkiego poświęcenia i oddania każdej chwili swojego życia dla Bożej chwały. Jednocześnie zrozumienie szalonych sprzeczności chrześcijaństwa bez ponoszenia kosztów oraz
realnego zagrożenia ze strony letniego lub idącego na kompromis z grzesznymi rzeczami tego świata chrześcijaństwa, nie wnosi strachu w serce osoby rozmyślającej nad tym zagadnieniem, gdyż konkluzja jest jednoznaczna, tj. Bóg jest pełen mocy i wciąż działa w przebudzeniu.

Po tej lekturze zostajemy zachęceni do jeszcze większego poświecenia się życiu modlitewnemu i oddaniu Bogu w każdym aspekcie naszego życia.

Gorąco polecam tę książkę i jestem przekonany, że będzie ona wciągającą lekturą, inspirującą do działania, pouczającą i przestrzegającą przed tym co niepotrzebne w chrześcijańskim życiu, a jednocześnie dającą cenne wskazówki do zwycięskiego i pełnego ofiarności życia w Chrystusie.

Pastor Kamil Hałambiec
Dyrektor Chrześcijańskiej Misji PENTEKOSTE

O autorze

Dr Larry Martin
W służbę zaangażowany od ponad pięćdziesięciu lat, zarówno jako pastor, ewangelista oraz rektor i wykładowca seminariów i szkół biblijnych.
Usługiwał w ponad pięćdziesięciu krajach świata, również w Polsce. W swojej służbie kładzie nacisk na przywilej i błogosławieństwo chrztu w Duchu Świętym.
Jest autorem wielu książek m.in. The Life and Ministry of Wiliam J. Seymour. Założył i jest prezydentem misji River of Revival Ministries Inc.

Dr Martin jest ewangelistą, nauczycielem i zielonoświątkowym historykiem, ale przede wszystkim jest człowiekiem, który pragnie doświadczać Bożego przebudzenia i być prowadzonym przez Ducha Świętego.
– Pastor Calvin M. Durham

Służba dr Martina charakteryzuje się namaszczeniem Ducha Świętego i wzbudzaniem szczerej miłości do Pana Jezusa.
– Pastor Richard Crisco

Spis treści:

Przedmowa ………………………………………………………………………….. 7
Wstęp ………………………………………………………………………………….. 9
Jaki poniosłeś w tym tygodniu koszt bycia chrześcijaninem? …… 13
To nie zawsze tak wyglądało ………………………………………………… 19
Co trzymało Jezusa na krzyżu? …………………………………………….. 27
Chrześcijańska kenoza ………………………………………………………… 35
Czy starasz się jak możesz? …………………………………………………. 45
Wrażliwy Kościół ……………………………………………………………….. 53
Gdy zmarł Jehojada …………………………………………………………….. 67
Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? ………………………………………………… 77
Prorok, który nigdy nie powiedział nic dobrego ……………………… 87
Wąska ścieżka ……………………………………………………………………. 97
Jak tu trafi liśmy? ………………………………………………………………. 105
Pięć poziomów wiary ………………………………………………………… 117
O autorze …………………………………………………………………………. 127

Zobacz również

Apokalipsa w relacji Jana

Apokalipsa w relacji Jana

To ostatnia księga NT (Apokalipsa) w przekładzie dynamicznym wydana przez Oficynę Wydawniczą Vocatio. Ta jak …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza