Klucz do Biblii – David Pawson

Klucz do Biblii - David PawsonPragniemy zwrócić uwagę na książkę, która może okazać się bardzo pomocna w lekturze Pisma Świętego. Autor Dawid Pawson pragnie nam przybliżyć Biblię i sięgnąć w jej głąb.

Bóg podarował nam bibliotekę złożoną z sześćdziesięciu sześciu protokanonicznych ksiąg. Greckie słowo BIBLIA znaczy dosłownie „księgi”. Zbiór ten obejmuje manuskrypty spisywane przez okres ponad dwóch tysięcy lat. Utwory te zostały spisane przez bardzo różnych ludzi i reprezentują szeroki wachlarz gatunków literackich. Nic dziwnego, że wielu czytelników zastanawia się, jak biblijne księgi mogą do siebie pasować.

Bóg nie uporządkował Biblii według klucza tematycznego, abyśmy mogli studiować poszczególne zagadnienia. Ułożył ją w taki sposób, aby rozważać księgę po księdze. Biblia ukazuje więc, w kontekście historycznym, prawdę o Bogu i tym, jak mamy się do Niego zwracać. Przedstawia drogę, na której ludzie, a szczególnie naród Izraela, doświadczali Boga i przyjmowali Jego Słowo. Pismo święte nie jest martwym podręcznikiem teologii, ale pasjonującą opowieścią o zbawczym działaniu Boga w życiu Jego ludu. Wyjątkowość Biblii polega także na tym, że ukazuje ona historię z Bożej perspektywy. Historia polityki lub materialna historia wszechświata koncentrują się na zagadnieniach interesujących człowieka, natomiast w Biblii Bóg umieścił to, co jest ważne dla Niego.

Wiele osób nie rozumie jednak całościowego przesłania Pisma świętego, ponieważ nie posiada wystarczającej wiedzy ani na jej temat, ani na temat kontekstu kulturowego, w jakim powstawała. Ta książka, będąca podsumowaniem życiowego dorobku Davida Pawsona, znanego nauczyciela Biblii, odpowiada – księga po księdze – na takie pytania jak: Z jaką księgą mamy do czynienia? Kiedy została napisana? Kto jest jej autorem? Przede wszystkim zaś pokazuje, dlaczego dana księga została napisana i jaki jest zasadniczy cel jej istnienia. Odpowiedzi na te pytania przypominają „klucz” otwierający dostęp do treści Biblii i pomagają w pełni zrozumieć jej najgłębsze przesłanie.

Autor: David Pawson
Wydanie: pierwsze
Data i miejsce wydania: Warszawa 2016
Format: 158 x 222 mm
Oprawa: twarda
Liczba stron: 720

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO
ISBN: 978-83-7829-215-9

Tytuł: Klucz do Biblii

Fragment

WIARA PATRIARCHÓW

Wiarę Abrahama widać szczególnie wyraźnie, kiedy opuszcza Ur chaldejskie. Ur było wspaniałym, imponującym miastem, jedną z najbardziej rozwiniętych metropolii ówczesnego świata, ale Bóg oznajmił Abrahamowi, że chce, aby ten przez resztę życia mieszkał w namiocie. Niewielu z nas w wieku siedemdziesięciu pięciu lat wyrzekłoby się wygodnego miejskiego życia i zamieszkało w górach, w namiocie, gdzie zimą panuje chłód i pada śnieg. Bóg kazał Abrahamowi na zawsze opuścić kraj, w którym mieszkał i udać się do ziemi, której wcześniej nie widział na oczy. Abraham musiał mieć w Ur rodzinę i przyjaciół (zabrał ojca i krewnych aż do Charanu, aby dalej kontynuować podróż jedynie ze swoim bratankiem Lotem). Abraham posłuchał Boga. Uwierzył nawet, gdy Bóg powiedział, że będzie mieć syna, choć jego żona Sara skończyła 90 lat. (Kiedy urodził się chłopiec, nazwali go „Żart”.

Izaak to po hebrajsku „śmiech”. Kiedy Sara usłyszała, że zajdzie w ciążę w podeszłym wieku, roześmiała się). Wiara Abrahama przechodziła poważne próby. Od czasu Bożej obietnicy minęło jedenaście lat, a on nadal nie miał syna. Idąc za radą Sary, Abraham podjął próbę spłodzenia potomstwa z jej służącą Hagar. Biblia mówi wyraźnie, że Izmael nie był „dzieckiem obietnicy”, ale „dzieckiem ciała”, w którym Bóg nie miał upodobania (choć pobłogosławił mu licznym potomstwem, od którego pochodzą dzisiejsi Arabowie).

Zobacz również

Apokalipsa w relacji Jana

Apokalipsa w relacji Jana

To ostatnia księga NT (Apokalipsa) w przekładzie dynamicznym wydana przez Oficynę Wydawniczą Vocatio. Ta jak …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza