Kazachstan: Wyrok dla pastora Kaszkumbajewa

Emerytowany pastor Bakhytzhan Kaszkumbajew, oskarżony o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu pewnej młodej kobiety, która uczestniczyła w nabożeństwach jego kościoła, został 17 lutego skazany na cztery lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Nałożono na niego także obowiązek zapłacenia rekompensaty w wysokości dwóch milionów tenge (około 32 500 zł) dla domniemanej ofiary za poniesione przez nią „straty moralne”.

Sprawa przeciwko pastorowi Kaszkumbajewowi ciągnęła się od jego aresztowania w maju 2013 r. Oskarżono go o psychologiczną manipulację na szkodę Lyazzat Almenowej (34 l.), poprzez zastosowanie „napoju halucynogennego w kolorze czerwonym”. W rzeczywistości był to nieszkodliwy napój bezalkoholowy, zastosowany podczas komunii w zastępstwie czerwonego wina. Sama Lyazzat podkreślała, że pastor jest „całkowicie niewinny”. Oskarżenie wniosła jej matka, według której zdrowie psychiczne jej córki zostało naruszone z powodu obecności w kościele.

„Jest to jeden z najdziwniejszych pod względem prawnym przypadków, jaki widziałem w swojej praktyce prawniczej”- powiedział adwokat pastora po ogłoszeniu wyroku. „Jest on nie tylko dziwny, ale z punktu widzenia prawa doszło do wszelkiego rodzaju naruszeń zarówno podczas otwarcia sprawy, prowadzenia dochodzenia, jak i samego procesu sądowego”. Pastor Kaszkumbajew planuje odwołać się od wyroku.

Módlmy się za pastora Bakhytzhana i jego prawników, by Bóg dał im mądrość i wytrwałość. Prośmy, aby pastor został oczyszczony z zarzutów, umocniony w wierze i by mógł szczęśliwie przejść przez te trudne okoliczności. Módlmy się też o zrozumienie Ewangelii dla Lyazzat i jej bliskich, by mogli przyjść do zbawczej wiary w naszego Zbawiciela. Przynośmy też w modlitwie Kazachstan, prosząc, aby Bóg dał kościołowi w tym kraju wzrost duchowy i liczebny.

Źródła: Forum 18 News Service, World Watch Monitor
za Głos Prześladowanych Chrześcijan Polska

Zobacz również

Pastor Sithong

Laos: Zatrzymany pastor żyje i wyszedł na wolność

15 marca 2020 r. pastor Sithong Theppavong z małego kościoła w prowincji Savannakhet w Laosie …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza