Kancelaria Prawna Konsultor oferuje…

Kancelaria Prawna „Konsultor” oferuje unikalne usługi doradcze dla wszystkich działających w Polsce kościołów i związków wyznaniowych. Pomagamy w tworzeniu i legalizacji wyznaniowych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych. Doradzamy, jak korzystnie prowadzić działalność gospodarczą przez kościelne i wyznaniowe osoby prawne. Zajmujemy się odzyskiwaniem majątków kościelnych znacjonalizowanych przez państwo. Organizujemy i obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe w nieruchomościach kościelnych. Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa wyznaniowego. Uzyskujemy dla naszych klientów status organizacji pożytku publicznego.

Zakres usług

– doradztwo dla kościelnych osób prawnych

– obsługa prawna w zakresie procedur legalizacji, rejestracji, przekształcania i likwidacji kościołów i innych związków wyznaniowych, kościelnych osób prawnych oraz innych wyznaniowych instytucji, takich jak spółki kościelne, fundacje i stowarzyszenia wyznaniowe, nabywania statusu organizacji pożytku publicznego (przygotowywanie dokumentów, w tym statutów, prowadzenie spraw przed właściwymi organami państwowymi, samorządowymi i sądowymi),

– obsługa prawna kościelnych inwestycji i działalności gospodarczej (przygotowywanie umów, organizowanie przetargów, procedury administracyjne, regulacje stanu prawnego gruntów), takich jak budowa kościołów, kaplic, domów parafialnych itp., pozwalająca uniknąć w przyszłości sporów z wykonawcami lub kontrahentami (darczyńcami, pożyczkodawcami, poręczycielami),

– obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych w budynkach będących własnością kościołów i innych związków wyznaniowych (tworzenie wspólnot, przygotowywanie uchwał na zebrania właścicieli),

– reprezentacja prawna w sporach związanych z działalnością kościołów i innych związków wyznaniowych (spory z urzędami skarbowymi, organami samorządu terytorialnego, wspólnikami, kontrahentami, wykonawcami inwestycji kościelnych, najemcami i dzierżawcami nieruchomości kościelnych),

– sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz, analiz i prognoz dotyczących statusu prawnego kościołów i innych związków wyznaniowych,

– rewindykacja majątków kościelnych i zarządzanie majątkiem kościelnym
Świadczymy pomoc prawną w zakresie odzyskiwania utraconych po II Wojnie Światowej majątków kościelnych wszystkich wyznań, zarówno w trybie administracyjnym jak i polubownym przed komisjami majątkowymi i regulacyjnymi działającymi przy MSWiA (przygotowywanie wniosków do właściwych instytucji, prowadzenie spraw, reprezentacja), oraz przed sądami we wszystkich instancjach, a także doradztwo w zakresie zarządzania majątkiem wyznaniowej osoby prawnej.

Klienci

Nasza kancelaria ma charakter ekumeniczny. Wśród naszych dotychczasowych klientów są kościoły, związki wyznaniowe, organizacje międzykościelne, parafie, zbory, seminaria, kościelne uczelnie wyższe, fundacje różnych wyznań. Kancelaria obsługuje łącznie kilkanaście kościelnych i wyznaniowych osób prawnych.

W latach 2003-2007 prowadziliśmy z powodzeniem wiele postępowań o wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz o zmianę statutów.
Zapewniamy jednocześnie pełną dyskrecję i całkowitą neutralność wobec przekonań religijnych głoszonych przez naszych klientów wyznaniowych.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub przez internet. Zapewniamy, że jesteśmy godni zaufania.

radca prawny
Tomasz Nast

00–576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26 lok. 6, tel./faks: 22 628 56 92
www.konsultor.com.pl
e-mail: kancelaria @ konsultor.com.pl
KRS: 0000261022, REGON: 140641265, NIP: 7010044741

Zobacz również

Persecution Relief

Indie: Zamordowanie syna lidera chrześcijańskiego

4 czerwca we wsi Kenduguda w stanie Orisa hinduscy bojownicy zabili niewinnego nastolatka, po czym …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

chrześcijanin zaprasza