Iran: Zły stan zdrowia pastora behnama iraniego

Behnam Irani, przebywający w więzieniu 41-letni irański pa­stor, znajduje się w złym stanie zdrowia z powodu choroby jelitowej i poważ­nego urazu stopy. Pastor Behnam, mąż i ojciec dwójki dzieci, został w 2011 r. skazany na rok po­zbawienia wolności za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodo­wemu. Kiedy zgłosił się do odbycia kary wiosną ze­szłego roku, dowiedział się, że będzie musiał pozostać w więzieniu przez następne pięć lat w związku z poprzednim wyrokiem.

Rodzina Behnama jest bardzo zaniepokojona doniesieniami o jego złym stanie zdrowia, ponieważ brat pastora zmarł z powodu raka jelit. Przez pierwsze miesiące Behnam był przetrzymywany w bardzo ciasnej izolatce. Został następnie przeniesiony do innej celi, w której więźniowie byli tak stłoczeni, że nie mogli nawet leżeć i musieli siedzieć w duchocie przez cały dzień i noc. Obecnie pastor Irani znajduje się w normalnej celi, jednak władze nakazały, by go regularnie bić. Behnam Irani posiwiał, istnieją także obawy, że utraci władzę w stopie z powodu poważnego urazu.

Módlmy się, aby Bóg Uzdrowiciel przywrócił pastorowi Behnamowi pełnię zdrowia. Módlmy się, by miał możliwość dzielenia się zbawczym przesłaniem ewangelii z innymi więźniami. Módlmy się, aby Pan dał jego rodzinie pokój i siłę.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan Polska

Zobacz również

Wietnam

Wietnam: Zjazd liderów kościoła odwołany

Największa w Wietnamie grupa kościołów ewangelicznych odwołała swój kongres, na którym miano wybrać nowych liderów, …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

chrześcijanin zaprasza