Indie: Nowe przepisy przeciwko zmianie wyznania

Kościół w Himachal Pradesh
Jeden z niewielu kościołów w Himachal Pradesh. Wikipedia / Knipptang

30 sierpnia w indyjskim stanie Himachal Pradesh uchwalono nowe prawo, mające zapobiec wszelkim zmianom religii przy użyciu siły, przez oszustwo lub nakłanianie.

Zgodnie z tym prawem, gdy ktoś chce zmienić wyznanie, musi z miesięcznym wyprzedzeniem powiadomić o tym władze okręgu i właściwych przywódców religijnych. Ci, którzy według nowych przepisów zostaną uznani za winnych nawracania kogoś na inną wiarę, narażeni są na karę do siedmiu lat więzienia.

Choć słuszne jest przeciwstawianie się zmianom wyznania dokonywanym pod wpływem przymusu, prawa takie jak to wykorzystywane są w praktyce głównie do utrudniania porzucania hinduizmu. Niesprecyzowany termin „nakłanianie” często wykorzystywany jest przeciwko chrześcijanom. Hinduistyczni bojówkarze już nieraz atakowali chrześcijańskich przywódców, po czym, w obliczu reperkusji prawnych, fałszywie twierdzili, że ci naśladowcy Chrystusa są zaangażowani w przymusowe nawracanie.

Pamiętajmy o chrześcijanach z Himachal Pradesh, którzy stoją przed tym potencjalnym zagrożeniem. Niech każdy, kto pragnie dzielić się swoją nadzieją złożoną w Chrystusie, zostanie obdarzony Bożą mądrością, prowadzeniem i ochroną. Prośmy Boga o ochronę i wsparcie dla ludzi, którzy ponoszą prawne konsekwencje głoszenia Ewangelii. Módlmy się, by mieszkańcy Indii licznie przychodzili do wiary w Chrystusa.

Źródła: Christian Solidarity Worldwide, International Christian Concern, The Hindu
za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Zobacz również

John Cao

Chiny: Najnowsze wieści od pastora Johna Cao

W niedawno wysłanym liście z więzienia pastor John Cao przekazał, że jest zdrowy, a jego …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

chrzescijanin zaprasza