Kwartalnik Źródło

Czasopismo 'Źródło' jest wydawane przez Life Publishers jako kwartalnik. Adresowane jest ono do przywódców chrześcijańskich.
Zamieszczamy je za uprzejmą zgodą wydawcy.

Kaznodzieja i jego służba

W numerze (Lato – jesień 2001):
Zielonoświątkowa kazalnica XXI wieku – George O. Wood
Charles Parham – poszukiwanie apostolskiej mocy – Gary B. McGee
Masz wizję – i co dalej? – J. David Schmidt
Profil kaznodziei – Stephen F. Olford
Zwiastowanie – wartość przygotowania – Charles T. Crabtree
Zwiastowanie osadzone na fundamencie – Richard Dresselhaus (Znaczenie historii biblijnej w głoszeniu Słowa Bożego)

Wielki Nakaz Misyjny

W numerze (Wiosna 2001):
Chrześcijańska misja na świecie – George O. Wood
Społeczność, która świadczy w mocy – Douglas F. Peterson
Dotrzeć do niezbawionych – Donald R. Corbin
Boży plan dla twojego domy – Fulton W. Buntain
Brownsville: Cena za przebudzenie – wywiad

Dotrzeć do zgubionych – przywróćmy poczucie odpowiedzialności
Autor: George O. Wood

Pomóżmy dzieciom rozwijać zdrowe sumienie – Richard D. Dobbins (Źródło – Zima 2001)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza