Główna / Czytelnia / Co mówi Biblia o życiu przyszłym?

Co mówi Biblia o życiu przyszłym?

Ponad 9 lat temu opublikowaliśmy książkę „Co mówi Biblia o życiu przyszłym?”, dzisiaj powraca do serwisu. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji czy formie online czy PDF. Jest jednak nadzieja, że wkrótce będzie to wiadomo. Na ten czas 1 fragment jest tutaj.

Autor: William Hendriksen,

SPIS TREŚCI

Przedmowa

WPROWADZENIE (i rozdz. od 1 do 4)

* Czy żyjesz w trzech czasach
* Co to jest eschatologia? Jak się dzieli
* Czy jednak studium to ma związek z praktyką?
* Czy w naszych refleksjach nad przyszłym życiem musimy ograniczać się tylko do jednego Testamentu

ESCHATOLOGIA INDYWIDUALNA

Część I. śmierć I NIEŚMIERTELNOŚĆ (rozdz. od 5 do 8)

* Śmierć i statystyki umieralności. Na czym polega jej charakter, jakie są właściwe i niewłaściwe postawy wobec śmierci
* Niezgłębiona tajemnica. Co to jest?
* Czy dusza przeżywa śmierć?
* Nieśmiertelność. Na czym polega; czy człowiek jest nieśmiertelny?

Część II. STAN PRZEJŚCIOWY (rozdz. od 9 do 15)

* Gdzie odchodzą duchy wierzących po śmierci?
* Czy dusze odkupionych w .niebie są świadome, czy nieświadome?
* W jakich warunkach żyją dusze w niebie i co tam robią?
* Czy istnieje bezpośredni kontakt między zmarłymi i żyjącymi? Czy tam rozpoznamy się nawzajem?
* Czy pamięć, wiara i nadzieja idą wraz z nami do chwały? Czy w niebie istnieje czas?
* Czy w niebie istnieje postęp?

* Czy zmarli źli ludzie idą do piekła? (rozdz. od 16 do 22)
* Jak rozumie się terminy „Sheol” i „Hades”?
* Czy istnieje takie miejsce jak czyściec?
* Czy w przyszłym życiu będzie doskonała równość, czy też będą tam stopnie doli i niedoli?
* Czy dostąpią zbawienia ci, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii? Czy umierające niemowlęta zostają zbawione?
* Czy ci, którzy zmarli niezbawieni mają szansę na późniejsze zbawienie?

ESCHATOLOGIA OGÓLNA

Część I. ZNAKI

* Kto wykazał się właściwą postawą: zbór w Laodycei, zbór w Tesalonikach, czy zbór w Smyrnie?
* Pierwszy wstępny znak: wiek Ewangelii. Cóż to oznacza? . Drugi wstępny znak: krótki okres szatana. Czym jest wielkie odstępstwo?
* Drugi wstępny znak: krótki czas szatana. Czym jest wielki ucisk? Drugi wstępny znak: krótki czas szatana. Antychryst. Kto to będzie? Jaką będzie istotą i jak będzie działał?
* Drugi wstępny znak: krótki czas szatana? Antychryst. W jaki sposób się objawi? Jaki spotka go koniec? Jaki jest jego związek z szatanem i uczniami szatana?
* Znaki towarzyszące. Jakie będą?
* Jaki jest jeden wielki znak ostateczny?
* Czy ustanowienie Żydowskiego państwa jest wypełnieniem proroctwa?
* Jakie jest znaczenie słów: „I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael”?
* Millenium: Jak należy rozumieć „związanie szatana”?
* Millenium: Co należy rozumieć przez „panowanie świętych”?

Część II. POWTÓRNE PRZYJŚCIE

* Jak należy rozumieć zwrot „błogosławiona nadzieja”?
* Kto powtórnie przyjdzie? Ile razy będzie przychodził? W jaki sposób nadejdzie?
* Skąd i dokąd Jezus powtórnie nadejdzie? Jak będzie wyglądało powtórne nadejście? W jakim celu Jezus powtórnie przyjdzie?

Część III. WYDARZENIA ZWIĄZANE Z POWTÓRNYM PRZYJŚCIEM

* Zmartwychwstanie. Ile będzie zmartwychwstań? Jak zmartwychwstanie jest w ogóle możliwe?
* Zmartwychwstanie. Dwa uderzające przeciwieństwa
* Czym jest Armagedon?
* Porwanie. W co wierzą dyspensacjonaliści?
* Porwanie. Czego naucza Pismo święte?
* Sąd ostateczny. Ile Sądów Ostatecznych będzie? Kto będzie sądził i jakich będzie miał asystentów? Kto będzie sądzony? Gdzie odbędzie się Sąd?
* Sąd Ostateczny. Kiedy będzie miał miejsce? Dlaczego jest konieczny? W oparciu o co wyroki będą ferowane?
* Sąd Ostateczny. Co będzie zawierał? Jaki będzie jego ostateczny rezultat?

Część IV. STAN OSTATECZNY

* Stan ostateczny bezbożnych. Czy „Gehenna” oznacza anihilację, czy też wieczną karę, która zostanie wymierzona gdy Chrystus przyjdzie nas sądzić?
* Stan ostateczny bezbożnych. Czy Bóg jest obecny w piekle? Czy ogień piekielny jest prawdziwy?
* Ostateczny stan sprawiedliwych. Jak będzie wyglądał nowy wszechświat?
* Ostateczny stan sprawiedliwych. Co Jezus powiedział o domu w chwale?
* Czy są jeszcze jakieś pytania i przestrogi?

c.d.
zobacz: Wstęp i rozdziały od 1 do 4
___
Wydawca: ZKE, Warszawa 1987, Tytuł oryginału The Bible on The Life Hereafter. Prawa do publikacji w sieci otrzymane dla serwisu: Pastor.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *