inf. wydawnicze

Wierność i niewierność

Autor porusza najważniejsze zasady, które współdziałają ku wzmocnieniu stabilności Kościoła. Treść tej książki jest na tyle aktualna i praktyczna, że stała się ona niezbędnym narzędziem dla liderów i usługujących w wielu kościołach i organizacjach.Książki Daga Hewarda-Millsa

Czytaj dalej »

Możesz wpływać na bieg spraw

Co może dzisiaj wpłynąć na bieg spraw w twoim życiu? Jak to się dzieje, że dwie osoby o tych samych kwalifikacjach i zdolnościach, znajdujące się w tej samej sytuacji, osiągają zupełnie odmienne wyniki? Ekspert przywództwa John C. Maxwell zapewnia nas, ż o różnicy stanowi postawa.

Czytaj dalej »

Książka: Duchowe przywództwo

Wiele lat temu, kiedy jeszcze nie było za wiele dobrych książek na interesujący mnie temat w j. polskim, przeczytałem książkę „Duchowe przywództwo”. Pozycja ta doczekała się dwóch wydań. Ostanie ukazało się nakładem Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Oswald Sanders opisuje duchowe kwalifikacje, koszt służby, odpowiedzialność kandydatów do przywództwa w Kościele. Porusza też …

Czytaj dalej »

Bill Hybels: Odważne przywództwo

Odważne przywództwo

Książka Odważne Przywództwo, będąc swojego rodzaju „studium przypadku” nie została napisana przez Billa Hybells’a jako kolejny podręcznik w dziedzinie rozwoju przywództwa. Opisując swoje osobiste doświadczenia i praktyczne kroki, autor, w sposób komplementarny rysuje obraz lidera, który z odwagą wkracza w nieznane, pozostając wiernym zasadom i wartościom, inwestuje w rozwój innych …

Czytaj dalej »

Gdzie stoimy

Gdzie stoimy. Powstanie, rozwój i przesłanie religijnego ruchu Kościołów Chrystusowych. Publikacja ta jest próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi Ruchu Odnowy, w wyniku którego powstała także społeczność Kościołów Chrystusowych w Polsce, a który pomimo prawie 200 lat swojego istnienia nie jest w naszym kraju szerzej znany.

Czytaj dalej »

Wstęp do Starego Testamentu t.2

Ukazał się już 2 tom pozycji „Wstęp do Starego Testamentu”. Prezentowany tom jest drugą częścią dwuczęściowego przewodnika, którego zadaniem jest omówienie ważnych zagadnień, którymi zajmuje się Stary Testament: poznanie Boga i Jego woli, wzajemna relacja Boga i człowieka w historii. Książka ta pomaga właściwie interpretować Stary Testament, ułatwiając zastosowanie jego …

Czytaj dalej »
chrzescijanin zaprasza