Główna / SŁOWO

SŁOWO

Uporządkuj swój dom

Okres noworoczny to nie tylko zabawa i odpoczynek, ale także ciężkie zmaganie się z bilansem, podsumowywanie spraw minionych. Takie okresowe remanenty są uciążliwe, lecz konieczne – pozwalają ocenić rzeczywistą kondycję firmy czy danego przedsięwzięcia. W naszym życiu także musimy robić takie okresowe remanenty, bo zapędzeni, pochłonięci codzienną aktywnością zapominamy, że …

Czytaj dalej »

EUANGELION – Dobra Nowina

Źródłosłów naszego słowa ewangelia wywodzi się z greckiego euangelion, co oznacza „dobrą nowinę”. Studiując to słowo jesteśmy niejako zmuszeni stanąć w samym sercu, w samym centrum chrześcijańskiej wiary. Jest ono tak specyficznym i charakterystycznym słowem chrześcijańskim, że poza Nowym Testamentem praktycznie nie istnieje.

Czytaj dalej »

Koinonia – Chrześcijańska wspólnota

W Nowym Testamencie występuje pewna grupa wyrazów zawierających w sobie pojęcie wspólnoty. Najważnieszym z nich jest słowo koinonia. W klasycznej grece oznaczało ono stowarzyszenie lub partnerstwo. Grecy określali nim społeczność ludzi. Koinonia to także wspólnota celów. W grece późniejszego okresu koinonia występuje jako przeciwieństwo pleoneksii – chciwości, charakteryzującej osobę wszystko …

Czytaj dalej »

Głoś Słowo – Kazimierz Sosulski

Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w czasach, gdy każdy z nas bombardowany jest ogromną ilością informacji – czy to przez telewizję, radio, prasę, czy też przez dostęp do sieci internetowej. Dzisiaj jakaś wiadomość znana jest w najdalszych zakątkach świata już w kilka godzin, gdy np. trzeba było dwóch dni, by …

Czytaj dalej »

Eklezja – Kościół Boga

Eklezja to słowo, które w Nowym Testamencie oznacza Kościół. Jak wiele innych kluczowych wyrażeń nowotestamentowych, posiada podwójne korzenie znaczeniowe. Eklezja jako słowo pochodzenia greckiego Przede wszystkim jest to wyraz grecki, który w epoce państwa ateńskiego oznaczał zgromadzenie obywateli miasta. Zgromadzenie to miało szczególne prawa, właściwie kierowało polityką państwa: wybierało i …

Czytaj dalej »

Kalein – Wołanie Boga

Jedną z podstawowych i głównych koncepcji Nowego Testamentu jest powołanie ludzi przez Boga. Trzy wyrazy wyrażają tę myśl. Kalein to czasownik oznaczający: wołać, wzywać; klesis jest rzeczownikiem, który znaczy wezwanie, wołanie; kletos to przymiotnik znaczący wezwany. W klasycznej grece kalein posiadał cztery główne znaczenia.

Czytaj dalej »