różne

Kościół Zielonoświątkowy „Elim”

Kościół Zielonoświątkowy „Elim” w Wielkiej Brytanii (ang. Elim Pentecostal Church) powstał w wyniku działalności ewangelizacyjnej braci Stephena i George’a Jeffreysów. Pochodzili oni z bardzo prostej i ubogiej rodziny w Walii. Ich ojciec był górnikiem. Już w wieku dwunastu lat Stephen Jeffreys musiał wraz z ojcem pracować w kopalni, by zarobić …

Czytaj dalej »

Współczesne tezy Lutra

W 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii, dr Marcin Luter, przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze swoich 95 tez przeciw handlowi odpustami czyniąc tym pierwszy krok do reformacji Kościoła. W nawiązaniu do tego wydarzenia, w Niemczech, w 450 rocznicę śmierci Reformatora (18 stycznia 1996 r.) powstało 95 nowych …

Czytaj dalej »

Dialog teologiczny katolików z zielonoświątkowcami

Zakończyła się kolejna faza dialogu między katolikami a protestanckimi zielonoświątkowcami, prowadzonego już od 43 lat, od roku 1972. Jego uczestnicy ze strony katolickiej wyznaczani są przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a ze strony pentakostalnej – przez różne Kościoły tej grupy wyznaniowej. Temat obecnej fazy dialogu katolicko-pentakostalnego to:

Czytaj dalej »

Cuda nie są sprzeczne z naturą

Cuda nie są sprzeczne z naturą. Są jedynie sprzeczne z tym, co wiemy o naturze. – Święty Augustyn Poniżej przedstawiam interesujący fragm. z książki G.K. Chesterton’a „Ortodoksja”. „Ale moja wiara w to, że w historii ludzkości zdarzały się cuda, nie jest w najmniejszym stopniu mistyczna; wierzę w to na podstawie …

Czytaj dalej »

Pomóżmy Syrii. Apel akcji pomocy uchodźcom

Pomóżmy Syrii. Apel akcji pomocy uchodźcom pod patronatem Aliansu Ewangelicznego. Od 2011 roku w Syrii trwa wojna domowa. Każdego dnia giną tam chrześcijanie. Całe rodziny są zmuszone do opuszczenia swoich domów, młodzi chłopcy bez własnej woli wcielani do wojska. Pomimo tak dużej skali okrucieństwa, temat ten jest zmarginalizowany w polskich …

Czytaj dalej »

Bądź widoczny na drodze

Dzisiaj informacja o „Opaskach odblaskowych samozaciskowych”. Każdy chrześcijanin jak uczy Pismo Święte ma być światłem. To nic innego jak nauka, że mamy być widoczni. Jezus powiedział: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 3,16)

Czytaj dalej »
chrześcijanin zaprasza