Bułgaria: zmiany w prawie religijnym na gorsze?

BułgariaParlament Bułgarii w pierwszym głosowaniu przyjął nowelizację ustawy o kulcie. Ma ona zapobiegać radykalizowaniu się pewnych nurtów religijnych. Kontrowersyjne zmiany wywołały sprzeciw Kościoła katolickiego, jak i większościowego Kościoła prawosławnego oraz wspólnoty muzułmańskiej.

Jest to powrót do pozwoleń, które były wymagane podczas komunizmu. Łamie się w ten sposób podstawowe zasady państwa prawa, zaprzecza wolności religijnej, naruszając tym samym konstytucję i akty międzynarodowe, które podpisała Bułgaria – mówi bp Christo Projkow przewodniczący konferencji episkopatu tego kraju. Ścisłą kontrolę nad wyznaniami sprawować ma Dyrekcja ds. Kultów. Ona ma autoryzować pracę zagranicznych księży w kraju, będzie posiadała całkowitą kontrolę nad monitorowaniem wpływów pieniężnych oraz ma wydawać pozwolenia na otrzymywanie zagranicznych dotacji.

Sprzeciw wyraził również Kościół prawosławny wspierając szczególnie katolików i protestantów.

Stwierdzono, że Kościoły nie kierują się zasadami państwa czy obywatelstwem. Podkreśla się także, że niektóre wyznania wyginą, jeżeli nie będą wspierane finansowo przez swoje władze. Darowizny to intymna część życia religijnego – oświadczył Święty Synod Kościoła Prawosławnego – nie może być przedmiotem regulacji ze strony Państwa.

Bułgarski ksiądz katolicki, Petko Valov, stwierdza natomiast, że walka z radykalnymi prądami religijnymi, co podaje się jako główny powód zmian, jest tylko wymówką dla ograniczenia wolności kultu i próby rozszerzenia wpływów państwa na wyznania religijne. Kościół katolicki wyraził swoje zaniepokojenie tymi modyfikacjami jeszcze w maju, zaraz po tym jak zgłoszono projekt nowelizacji.

Stanowisko w tej sprawie zajął również lider wspólnoty muzułmańskiej, uznając zmiany w prawie za dyskryminujące, biorąc pod uwagę, że radykalny islam nie znajduje gruntu w Bułgarii, która nie zna przypadków zbrodni na tle religijnym.
Pod protestem podpisało się również grono znanych i cenionych w społeczeństwie intelektualistów, którzy w swoim liście otwartym zwracają uwagę, że modyfikacje w prawie są groźbą dla fundamentów demokracji w tym kraju.

za Rad. Watykanskie

Zobacz również

Pastor Sithong

Laos: Zatrzymany pastor żyje i wyszedł na wolność

15 marca 2020 r. pastor Sithong Theppavong z małego kościoła w prowincji Savannakhet w Laosie …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza