8 września dniem modlitwy za pastora Youcefa Nadarkhaniego

8 września ma odbyć się kolejny proces pastora Youcefa Nadarkhaniego, w czasie którego zostanie ponownie rozpatrzona jego sprawa. Pastor Youcef został skazany na śmierć za rzekome odstępstwo od islamu i od 3 lat przebywa w więzieniu. Nie są do końca znane powody ponownego postawienia pastora Youcefa przed sądem. Trudno też przewidzieć, jakie rezultaty przyniesie sobotnia rozprawa.
Apostoł Paweł w wielokrotnie dawał wyraz swojej wierze, że dzięki modlitwom innych chrześcijan wyjdzie z więzienia i uniknie rozlicznych niebezpieczeństw (Flp 1,19; Rz 15,30-31; 2 Kor 1,10-11; Filem 1,22; 1 Tes 5,25).

Zmobilizujmy jak najwięcej osób do modlitwy w najbliższą sobotę 8 września w sprawie naszego brata w Chrystusie, Youcefa Nadarkhaniego. Módlmy się zwłaszcza w godzinach dopołudniowych, na które zaplanowany jest proces. Pamiętajmy, że Bóg wciąż odpowiada na modlitwy swoich dzieci tak jak w czasach Nowego Testamentu (Dz 12,1-17)!

Módlmy się także za innego więzionego irańskiego pastora, Behnama Iraniego. W wyniku brutalnego traktowania go w więzieniu bardzo podupadł na zdrowiu. Present Life Ministries alarmuje, że władze więzienne odmawiają mu odpowiedniej opieki lekarskiej. Wiadomo jednak, że pomimo tak wielkich przeciwności wiara Behnama Iraniego pozostaje mocna. Wraz ze swoimi bliskimi, od których jest oddzielony, całkowicie ufa on mądrości i miłości Jezusa Chrystusa.

Zespół GPCh Polska

Zobacz również

Pastor Sithong

Laos: Zatrzymany pastor żyje i wyszedł na wolność

15 marca 2020 r. pastor Sithong Theppavong z małego kościoła w prowincji Savannakhet w Laosie …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

chrześcijanin zaprasza